Nieuws 2008

Verwarring over 'ingetrokken besluit' GS ommuurde tuin

GEMERT - Het Eindhovens Dagblad meldt vandaag dat een publicatie van een besluit van Gedeputeerde Staten (GS) over de bouwplannen tegenover het kasteel tot verwarring heeft geleid bij de gemeente Gemert-Bakel. Volgens de krant liet de provincie gisterochtend door een 'ambtelijk foutje' het bericht uitgaan dat het provinciebestuur afgelopen dinsdag heeft besloten géén vrijstelling te verlenen voor woningbouw in de ommuurde tuin tegenover het kasteel op grond van artikel 19 van de Wet Ruimtelijke Ordening.

Lees meer...

ED: Gebiedsvisie 'sluit nu niets uit'

GEMERT - De visie over Gemert-West kan - ondanks de vele discussies en gevoelige punten - voorgelegd worden aan de gemeenteraad om die vast te stellen.Die conclusie trokken de raadsleden en burgerraadsleden nadat de visie woensdagavond in een opiniërende raad is besproken, aldus meldt het Eindhovens Dagblad vandaag.

Lees meer...

Inspreekrecht gebiedsvisie: 'Boos en verontrust'

GEMERT - De Initiatiefgroep en het bestuur van Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO) hebben donderdag 25 september gebruik gemaakt van het inspreekrecht voorafgaand aan de opiniërende raadsvergadering. Op de agenda stond de concept Gebiedsvisie Gemert-West met daarin de omstreden rode contour rondom de ommuurde tuin tegenover het kasteel. Namens de Initiatiefgroep en SSO voerde Wilma Timmers het woord:

Lees meer...

Start proefsleuvenonderzoek archeologie ommuurde tuin

ProefsleuvenonderzoekGEMERT - Bureau BAAC uit 's-Hertogenbosch is maandagochtend 22 september in opdracht van het gemeentebestuur begonnen met een zogeheten proefsleuvenonderzoek naar de archeologie van de ondergrond in de ommuurde tuin. 'Vanwege het spoedeisende karakter van deze werkzaamheden is de opdracht gegund aan bureau BAAC. Omdat dit bedrijf ook het vooronderzoek heeft gedaan, zal dit kosten en tijd besparen', aldus de notulen van B&W.

Lees meer...