Tien vragen & tien antwoorden over het kasteel (1)

vragen & antwoordenNa ruim anderhalf jaar is nog steeds niet duidelijk wat er met het kasteel & omgeving gaat gebeuren. Hieronder de stand van zaken in de vorm van tien vragen & tien antwoorden.

1. Wie wordt de nieuwe eigenaar van het kasteel?
De gemeenteraad heeft op 18 november besloten het kasteel aan te kopen. Inmiddels is duidelijk dat het college toen verzwegen heeft dat de gemeente niet de enige eigenaar wordt. Wethouder Verkampen zei vervolgens al tevreden te zijn met '51 procent zeggenschap'. Dat noem je niet bepaald 'het wordt óns kasteel'.
 
2. Welke nieuwe bestemming krijgt het kasteel?
Geen enkel plan is tot dusver concreet uitgewerkt. De gemeente zou in overleg zijn met diverse partijen, waaronder Atlant Groep, Goed Wonen, ICC en projectontwikkelaar Iris. Wat zij met het kasteel van plan zijn, is niet duidelijk. Nog afgezien van het feit of ze überhaupt mee willen doen. Goed Wonen wil bijvoorbeeld nog geen toezegging doen.
 
3. Hoeveel gaat de aankoop en restauratie van het kasteelcomplex kosten?
Volgens gemeentelijke documenten zou het gaan om circa 18 à 20 miljoen euro. Let op: dit zijn slechts ramingen gebaseerd op boterzachte aannames. Ondanks het ontbreken van een goed financieel fundament, heeft de gemeenteraad ingestemd met de aankoop (uitgezonderd Realisten 2006, Lokaal Liberaal en PvdA-raadslid Wil Groenen). Niet bepaald een verantwoorde beslissing.
 
4. Wat zijn de financiële consequenties?
Daar kan niemand de vinger opleggen. Een ding staat als een paal boven water: een euro kan maar één keer worden uitgegeven. Met andere woorden: geld dat aan het kasteel wordt besteed, is niet beschikbaar voor andere projecten binnen onze gemeente. Verder is de kans groot dat de inwoners van Gemert-Bakel dit gaan merken in hun portemonnee.
 
5. Waarom is er vooraf geen totaalplan opgesteld?
De gemeenteraad heeft de inwoners van Gemert-Bakel meer dan een jaar voorgehouden dat ze pas een besluit zou nemen als er een totaalplan op tafel ligt. Vreemd genoeg ging een meerderheid van de raad op 18 november toch akkoord met aankoop van het kasteel zónder zo'n totaalplan. Volgens de voorstemmers was dat niet meer nodig: 'Nu het kasteel van ons is, kunnen we zelf bepalen wat we ermee gaan doen'. Mooie woorden, maar ze kloppen niet.
 
6. Waarom moet er een Convent tegenover het kasteel worden gebouwd?
Het college en een meerderheid van de raad beweren dat bouwen tegenover het kasteel nodig is 'voor behoud van het kasteel'. Zij spreken van 'het brengen van een offer', omdat de Congregatie  anders het kasteel dreigt te verkopen aan de hoogste bieder. Is hier sprake van een redelijk offer of een ongeoorloofde knieval?
 
7. Is er geen alternatieve huisvesting mogelijk?
In Gemert-Bakel staan drie kloosters nagenoeg leeg. Is het niet verstandiger om daar de 2 miljoen voor aankoop van de grond in de ommuurde tuin aan te besteden? Tot dusver is daar nooit serieus onderzoek naar gedaan.
 
8.  Waarom gaat het gemeentebestuur door met de bouwplannen?
In de bestemmingsplannen die de gemeenteraad en de provincie zelf hebben goedgekeurd staat nadrukkelijk dat bouwen in de omgeving van het kasteel níet is toegestaan. Via een vrijstellingsprocedure wil het gemeentebestuur daar van afwijken. Een normaal mens vraagt zich af wat het nut is van een bestemmingsplan als daar zonder goede redenen vanaf wordt geweken?
 
9. De gemeente is toch tegemoet gekomen aan de bezwaarmakers?
Geen sprake van! Aanvankelijk was sprake van één bouwlaag. Vervolgens kwam er een gebouw van twee verdiepingen (4 tot 8 meter hoog) en nu ligt er een plan op tafel voor een gebouw van maar liefst 12 meter hoog. Dit betekent dat het uitzicht op kasteel & omgeving voorgoed wordt aangetast.
 
10. De bezwaarmakers hebben dus ongelijk gekregen?
De provincie heeft weliswaar een 'verklaring van geen bezwaar' afgegeven, maar dat betekent nog niet dat deze verklaring op juiste gronden is verstrekt. Er liggen serieuze vragen op tafel of dit besluit en de gevolgde procedure wel kloppen. Het is aan de rechter om hier een oordeel over te vellen. Verder moet de gemeente nog een aantal wettelijke procedures doorlopen. Tijdens dit proces kunnen inwoners opnieuw bezwaar aantekenen. Pas daarna kan iets worden gezegd over de haalbaarheid van de plannen.
 
Jan van Hoof, Jacques van Lankveld, Wim van den Hout, Simon van Wetten en Wilma van Zeeland namens de initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!'
 
{mxc}