Cultuurhistorische verkenning kasteel en omgeving

Kasteel Gemert in 1700GEMERT - De werkgroep Tijdelijk Uitgebreid Cultuur Historisch Overleg (TOCHO) heeft in opdracht van het bestuur van Heemkundekring De Kommanderij Gemert een cultuurhistorische analyse opgesteld van kasteel en omgeving. Volgens het bestuur bestond er - los van alle ontwikkelingen aangaande het kasteel en haar omgeving - dringend behoefte aan een dergelijke analyse als uitgangspunt voor de cultuurhistorische ontwikkeling en als referentiepunt.
 
De werkgroep bestond uit negen personen: Jan Timmers, Ad Otten, Rob de Haas, Simon van Wetten, Peter Lathouwers, Jan van Hoof, Ton Thelen, Egi Roijakkers en Peter van den Elsen. 'We hebben met dit initiatief geen afbreuk willen doen aan analyses die een ander uitgangspunt hebben, maar we wilden een eigen, breed gedragen visie van waaruit alle huidige en komende ontwikkelingen aangaande het Commanderijcomplex getoetst kunnen worden', aldus de voorzitter van de heemkundekring, Peter van den Elsen.