Nieuws 2009

Straatvenster blikt vooruit op toekomst kasteel

straatvenster kasteel 2009GEMERT - Initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!' gaat de komende week de straat op om campagne te voeren voor behoud van de groene omgeving tegenover het kasteel. De campagne wordt vergezeld door twee 'straatvensters' die de omgeving van het kasteel tonen in 2009 en 2015. De beelden zijn een knipoog naar de historische foto's die sinds enkele weken in het straatbeeld van Gemert zijn verschenen.

Lees meer...

Bezwaarschriften tegen plannen stromen binnen

bezwaarschriftGEMERT - Afgelopen week hebben leden van de initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!' huisaanhuis in Gemert, Bakel en alle andere kerkdorpen een brief  bezorgd. Daarin staat een oproep om bezwaar aan te tekenen tegen de plannen van de gemeente om een vergunning te verlenen aan de paters om in de kruidentuin recht tegenover het poortgebouw van het kasteel een groot appartementencomplex te bouwen.

Lees meer...

10 vragen & 10 antwoorden over bezwaarschrift

10 vragen, 10 antwoordenStichting Schoorswinkel en Omgeving heeft afgelopen week in Gemert-Bakel informatie en bezwaarschriften verspreid over het plan om 28 appartementen te bouwen tegenover het kasteel. Hieronder tien vragen en tien antwoorden over de achtergronden van dit bezwaarschrift:

Lees meer...

Tien vragen en tien antwoorden over bezwaarschrift kasteel

Stichting Schoorswinkel en Omgeving heeft afgelopen week in Gemert-Bakel informatie en bezwaarschriften verspreid over het plan om 28 appartementen te bouwen tegenover het kasteel. Hieronder tien vragen en tien antwoorden over de achtergronden van dit bezwaarschrift:
 
1. Waarom leggen bezwaarmakers zich niet neer bij de bouwplannen?
Het bestuur van Stichting Schoorswinkel en Omgeving is vóór behoud van de cultuurhistorische waarden van kasteel & omgeving. Het is een uniek monument in een mooie, groene omgeving. Daar moeten we zuinig op zijn. Daarom zijn veel mensen tegen deze bouwplannen.

2. De Congregatie heeft toch het recht om tegenover het kasteel te bouwen?
Het feit dat iemand eigenaar is van een stuk grond betekent niet dat er ook op gebouwd mag worden. Dat recht wordt geregeld in een bestemmingsplan. In het bestemmingsplan Centrumgebied Gemert staat dat er NIET gebouwd mag worden tegenover het kasteel. Er mag bijvoorbeeld wel een kruidentuin en/of kinderboerderij worden gevestigd.

3. Een gebouw meer of minder, dat maakt toch niets uit?
In dit geval maakt het wel degelijk groot verschil. Het poortgebouw (uit de 16e eeuw) ligt nog steeds in een schitterende, groene omgeving met vrije zichtlijnen en open ruimte (schootsveld). Een appartementencomplex tast dit zeldzame beeld volledig aan.

4. Waarom stellen bezwaarmakers een monument boven de belangen van mensen?
Het is niet waar dat mensen die bezwaar hebben tegen de bouwplannen geen oog hebben voor de belangen van de bewoners van het kasteel. Er zijn talloze keren alternatieve huisvestingslocaties aangedragen, waaronder klooster Nazareth aan het Binderseind. Klooster Nazareth ligt vlakbij het kasteel, is eigendom van de gemeente, en had op korte termijn verbouwd kunnen worden. De Congregatie is nooit op deze mogelijkheid ingegaan.

5. De bezwaarmakers hebben de paters weggejaagd uit Gemert!
Die stelling berust niet op de feiten. Ten eerste wil de Congregatie bouwen op een locatie waar dat niet mag (zie vraag 2 en 9). Ten tweede is er niet serieus gekeken naar alternatieve huisvesting in Gemert (zie vraag 3). Ten derde heeft de Congregatie zelf het besluit genomen om naar Gennep te verhuizen, mede omdat ze daar al over een verzorgingstehuis beschikt. Bovendien wordt daar op dit moment een psychogeriatrische afdeling gebouwd, iets waar in Gemert nimmer sprake van is geweest.

6. Waarom wil de Congregatie 28 appartementen bouwen;  ze verhuizen toch naar Gennep?
Dat is één van de kernvragen waar wij ook geen antwoord op hebben. Feit is dat de Congregatie een monumentenvergunning voor de bouw 28 appartementen heeft ingediend bij de gemeente Gemert-Bakel en dat het college dit verzoek heeft gehonoreerd. Het argument 'huisvesting voor de paters' kan het in elk geval niet zijn.

7. Bouwen tegenover het kasteel is nodig voor een gezonde exploitatie?
Dat argument is op geen enkele manier aangetoond. Er is nog steeds geen totaalplan, waaruit blijkt dat bouwen nodig is. In de onlangs gepresenteerde 'haalbaarheidsstudie' wordt evenmin het bewijs geleverd dat bouwen noodzakelijk is.

8. Een bezwaarschrift heeft geen zin; het college verwerpt toch alles?
Burgemeester en wethouders hebben tot dusver veel argumenten van tafel geschoven. Maar dat betekent nog niet dat de aangedragen argumenten niet geldig zijn. Het is aan een onafhankelijk bezwaarschriftencommissie en/of de rechter om daar een oordeel over te vellen. Het tekenen van een bezwaarschrift heeft dus wel degelijk zin.

9. Waarom start het college nu weer een monumentenprocedure?
Vorig jaar zomer was sprake van een voornemen (zie vraag 10) van het college om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Nu is het bezwaarschrift gericht tegen het verlenen van een monumentenvergunning. De ommuurde tuin is namelijk onderdeel van het Rijksmonument 'Buitenplaats Kasteel Gemert'. Het college heeft beide vergunningen nodig om überhaupt een bouwvergunning te mogen verlenen.

10. Is het zinvol om na een zienswijze, weer een bezwaarschrift in te dienen?
Ja, dat is zeker zinvol. Tegen een 'voornemen' kunnen mensen een zienswijze indienen. In dit geval is sprake van een 'aanvraag' van een monumentenvergunning om de bouw van 28 appartementen mogelijk te maken. Hoe meer mensen daartegen een bezwaarschrift indienen, des te groter de kans dat de bouwplannen niet doorgaan.

Stichting Schoorswinkel en Omgeving kiest vóór behoud van kasteel & omgeving.

 

Daarom zijn wij tegen de bouw van 28 appartementen!