Nieuws 2009

Teken bezwaarschrift tegen bouw 28 appartementen

Teken bezwaarschrifGEMERT-BAKEL - Beste inwoners van Gemert-Bakel & belangstellenden, het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juli een monumentenvergunning verleend voor de bouw van 28 appartementen en bijkomende voorzieningen tegenover het kasteel in Gemert. Als deze plannen doorgaan, zal het aanzien van het kasteel ingrijpend veranderen. Dat is doodzonde en bovendien helemaal niet nodig.
 

Gemeenteraad aan zet over volgende fase kasteel

GemeentehuisGEMERT - De gemeenteraad van Gemert-Bakel moet donderdag 23 juli een beslissing nemen of zij akkoord gaat met de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van het kasteel. Uit de presentatie van de eerste fase blijkt dat het college vooral inzet op grootschalige exploitatie van het kasteelcomplex. Behoud van de cultuurhistorische waarden, een van de randvoorwaarden van de gemeenteraad, krijgt nauwelijks aandacht in de studie.

Lees meer...

Toch 28 appartementen ondanks vertrek Congregatie

Ommuurde tuinGEMERT - Het college van burgemeester en wethouders wil ondanks het vertrek van de Congregatie van de H. Geest naar Gennep toch meewerken aan de bouw van 28 appartementen tegenover het kasteel. Afgelopen vrijdag stond er een aankondiging in de gemeenterubriek, waaruit blijkt dat het college op 7 juli heeft besloten een monumentenvergunning te verlenen om de bouw van dit complex mogelijk te maken. Met dit besluit schuift het college opnieuw alle argumenten van tafel vóór behoud van de cultuurhistorische waarden van kasteel & omgeving. Snapt u dit als inwoner van deze gemeente? Wij niet!

Lees meer...

Dorpspartij: 'Niet bouwen in ommuurde tuin'

DorpspartijGEMERT - De Dorpspartij heeft zich donderdagavond 18 juni tijdens de opiniërende raadsvergadering uitgesproken tegen bouwen in de ommuurde tuin. Het is voor het eerst dat een collegepartij dit standpunt inneemt. Volgens raadslid Thea Bevers, die namens de Dorpspartij het woord voerde, moet er maar op een andere locatie naar een oplossing worden gezocht mocht dat nodig zijn voor het totaalplan.

Lees meer...