Nieuws 2009

Cultuurhistorische verkenning kasteel en omgeving

Kasteel Gemert in 1700GEMERT - De werkgroep Tijdelijk Uitgebreid Cultuur Historisch Overleg (TOCHO) heeft in opdracht van het bestuur van Heemkundekring De Kommanderij Gemert een cultuurhistorische analyse opgesteld van kasteel en omgeving. Volgens het bestuur bestond er - los van alle ontwikkelingen aangaande het kasteel en haar omgeving - dringend behoefte aan een dergelijke analyse als uitgangspunt voor de cultuurhistorische ontwikkeling en als referentiepunt.

Lees meer...

Bouwen tegenover kasteel niet definitief

Hopveld uitzicht op ommuurde tuinDEN BOSCH - Het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten, ofwel GS) heeft vandaag een brief gezonden aan alle mensen die een zienswijze hebben ingediend tegen de vrijstelling van het bestemmingsplan Centrumgebied 1997. In de brief wordt aangegeven dat GS een 'verklaring van geen bezwaar' hebben afgegeven aan de gemeente Gemert-Bakel. Met deze verklaring kan het college van burgemeester en wethouders overgaan tot het verlenen van vrijstelling om de bouw van Het Convent tegenover het kasteel mogelijk te maken.

Lees meer...

Raad accepteert excuses college; motie verworpen

wethouder VerkampenGEMERT-BAKEL - Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat het college van burgemeester en wethouders de raad eind vorig jaar niet met opzet onvolledig heeft geïnformeerd rond de aankoop van het kasteel. Nadat wethouder Verkampen donderdagavond zijn excuses had aangeboden over de informatie die hij op 18 november heeft verstrekt, waren de meeste raadsleden tevreden gesteld. Een motie van Realisten 2006, waarin het vertrouwen in het college werd opgezegd, kreeg alleen steun van Lokaal Liberaal. Volledig artikel: Eindhovens Dagblad

Lees meer...

Tien vragen & tien antwoorden over het kasteel (1)

vragen & antwoordenNa ruim anderhalf jaar is nog steeds niet duidelijk wat er met het kasteel & omgeving gaat gebeuren. Hieronder de stand van zaken in de vorm van tien vragen & tien antwoorden.

1. Wie wordt de nieuwe eigenaar van het kasteel?
De gemeenteraad heeft op 18 november besloten het kasteel aan te kopen. Inmiddels is duidelijk dat het college toen verzwegen heeft dat de gemeente niet de enige eigenaar wordt. Wethouder Verkampen zei vervolgens al tevreden te zijn met '51 procent zeggenschap'. Dat noem je niet bepaald 'het wordt óns kasteel'.

Lees meer...