Paters H. Geest nemen afscheid in de St. Jan

Nieuwbouw in GennepGEMERT - De paters van de H. Geest hebben op eerste Pinksterdag afscheid genomen met een dienst in de St. Janskerk. Daarmee is een einde gekomen aan een verblijf dat bijna een eeuw heeft geduurd. Het Gemerts Nieuwsblad heeft een verslag van het afscheid. De congregatie heeft er uiteindelijk voor gekozen een nieuw tehuis in Gennep te bouwen, omdat de procedures in Gemert te lang zouden duren. Van meet af aan was echter duidelijk dat bouwen in de directe omgeving van het kasteel niet mocht volgens het bestemmingsplan. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), die een monumentenvergunning moest afgeven om te mogen bouwen in de ommuurde tuin, wilde niet aan deze plannen meewerken. De optie om elders in Gemert woonruimte te realiseren, is telkens afgewezen door de congregatie.