Opinie 2009

CDA stelt toekomst kasteel voorop? De praktijk is anders!

CDA standpunt ommuurde tuinGEMERT - In het artikel 'CDA stelt toekomst kasteel voorop' doet fractievoorzitter Anke van Extel-van Katwijk een poging om de initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!' in een kwaad daglicht te stellen (GN 31 juli). Volgens het artikel zou de initiatiefgroep verkeerde informatie verstrekt hebben in de brochure die onlangs huis-aan-huis is bezorgd. Welke informatie niet juist zou zijn, zegt het CDA er niet bij. Dat is zwak.

Lees meer...

Met een neerhof meer hof en meer kasteel!

NeerhofDe bouwplannen voor de ommuurde tuin zijn godzijdank vervaagd. Jawel, de mogelijkheid wordt wel opengehouden, maar voorlopig is het nieuwe sleutelwoord: parkeren. De ommuurde tuin wordt in de visie van de plannenmakers (vooralsnog) een parkeerterrein. De meeste Gemertenaren zullen dat als minder bedreigend ervaren, de gemiddelde auto komt niet boven die muur uit.

Lees meer...

Waarom bouwen bij kasteel als noodzaak ontbreekt?

Poortgebouw met hoektorenGEMERT - De gemeenteraad heeft donderdag 18 juni het haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van het kasteel besproken dat het college van burgemeester en wethouders heeft laten opstellen door projectontwikkelaar Iris. Namens Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO) plaatste Jan van Hoof vraagtekens bij de kwaliteiten van dit 'onderzoek'. In werkelijkheid was er helemaal geen sprake van een onafhankelijk onderzoek, maar van een 'presentatie' met een opsomming van scenario's en conclusies. Hoe deze tot stand zijn gekomen, viel niet te controleren: de onderliggende stukken ontbraken.

Lees meer...

'Totaalplan alleen via democratische weg mogelijk'

InspreekrechtGEMERT - Jo van Schalen, lid van de initiatiefgroep, heeft donderdag 18 juni in scherpe, persoonlijke bewoordingen de werkwijze van het college van burgemeester en wethouders tegen het licht gehouden. Volgens hem is sprake van minachting van burgers en worden mensen die zich betrokken voelen bij het cultuurhistorisch erfgoed systematisch door het college geweerd.

Lees meer...