Over Stichting Schoorswinkel en Omgeving

Stichting Schoorswinkel en Omgeving zet zich sinds 2007 in vóór behoud van het kasteelcomplex & historische omgeving. Het bestuur doet dit op onafhankelijke basis en in samenwerking met een groot aantal inwoners uit Gemert-Bakel. Betrokkenen hebben daarbij geen financieel belang. De betrokkenheid is primair gericht op het beschermen van het cultuurhistorisch erfgoed, zodat ook volgende generaties kunnen genieten van deze erfenis uit het verleden.

Steun onze inzet met een kleine donatie
U kunt de werkzaamheden van de Stichting Schoorswinkel en Omgeving steunen met een kleine donatie. Elk bedrag, hoe klein ook, is welkom. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift! Bestuur Sichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO).

 

Rekeningnummer:

 

Ten name van:

Stichting Schoorswinkel en Omgeving (SSO)

Onder vermelding van