Veel gestelde vragen

Bouwen in de directe omgeving van het kasteel heeft niets met het behoud van dit historische complex te maken, maar alles met aantasting van dit culturele erfgoed. Om een historisch monument te behouden, is méér nodig dan alleen het conserveren van het object zelf: het behoud van de omgeving is zeker zo belangrijk. Elders zijn er tal van voorbeelden te vinden hoe bebouwing van de omgeving heeft geleid tot aantasting van het monument zelf. Kijk bijvoorbeeld eens naar het kasteel in Helmond of St. Oedenrode. Om dat te voorkomen, is het kasteel plus omgeving officieel door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) aangewezen als "Historische Buitenplaats Kasteel Gemert."

In dit geval maakt het wel degelijk groot verschil. Vrije zichtlijnen van en naar het kasteel zijn cruciaal om een monument tot zijn recht te laten komen. In het Verdrag van Granada staat dat de omgeving van een monument deel uitmaakt van dat monument. Gelukkig ligt het kasteelcomplex in Gemert nog steeds in een schitterende, groene omgeving. Een gebied dat de afgelopen eeuwen ruimschoots (letterlijk: vrij schootsveld) heeft doorstaan. Dat willen we graag zo behouden en doorgeven aan toekomstige generaties. Bijzonder is dat het kasteel aan de ene kant in het centrum ligt en aan de andere kant grenst aan het buitengebied. Een situatie die bijna nergens meer voorkomt in Nederland. Veel mensen delen die mening: ze vinden het fantastisch om in alle rust te wandelen of te fietsen rondom het kasteel of de eendjes te voeren met de (klein)kinderen.

Bouwen in de directe omgeving van het kasteel heeft niets met het behoud van dit historische complex te maken, maar alles met aantasting van dit culturele erfgoed. Om een historisch monument te behouden, is méér nodig dan alleen het conserveren van het object zelf: het behoud van de omgeving is zeker zo belangrijk. Elders zijn er tal van voorbeelden te vinden hoe bebouwing van de omgeving heeft geleid tot aantasting van het monument zelf. Kijk bijvoorbeeld eens naar het kasteel in Helmond of St. Oedenrode. Om dat te voorkomen, is het kasteel plus omgeving officieel door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) aangewezen als "Historische Buitenplaats Kasteel Gemert."

Het feit dat iemand eigenaar is van een onroerend goed betekent nog niet hij daarmee alles mag doen. Op de eerste plaats is het kasteel een Rijksmonument en daarmee gebonden aan regels in de Monumentenwet / Erfgoedwet. Op de tweede plaats is het kasteelcomplex officieel aangewezen als “Historische Buitenplaats” (er mag niet worden gebouwd). Ten derde is eerder in het bestemmingsplan Centrumgebied vastgelegd dat er niet mag worden gebouwd rondom het kasteel. De eigenaar van het kasteel, ongeacht wie dat is, is gebonden aan deze regels en wetten.