Het kasteelcomplex is in 2011 officieel aangewezen als Historische Buitenplaats. Dat betekent dat het een waardevol historisch ensemble is, waarvan het behoud bij elke belangenafweging voorop dient te staan. De voorlopige koopovereenkomst die projectontwikkelaar BL Huisvesting (hierna BLH) in december 2020 heeft getekend voor kasteelpark en omliggende gronden baart ons grote zorgen.

­