GEMERT – Stichting Schoorswinkel en Omgeving heeft 27 april 2024 beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het besluit van de gemeenteraad van Gemert-Bakel van 5 februari 2024 om woningbouw in de Ommuurde tuin tegenover het poortgebouw van Kasteel Gemert toe te staan. Het bestuur kan zich niet verenigen met dit besluit, omdat daardoor de Historische Buitenplaats onherstelbaar wordt aangetast.

Vooruitlopend op de inhoudelijke behandeling van het beroepschrift heeft het bestuur kort na bekendmaking van het definitieve besluit al een voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Dit om voortijdige start van de bouwwerkzaamheden in de Ommuurde tuin te voorkomen. Projectontwikkelaar BL Huisvesting wil 13 woningen met garageboxen op deze locatie gaan bouwen. Volgens de stichting leidt dit tot onherstelbare aantasting van de omgeving van het poortgebouw uit 1607.

Aandacht Historische Buitenplaats
Het instellen van het beroep bij de hoogste bestuursrechter lag in lijn der verwachting. Stichting Schoorswinkel en Omgeving heeft de afgelopen jaren talloze malen aandacht gevraagd voor het beschermen van de cultuurhistorische omgeving van het kasteel. September 2023 nog vroeg het stichtingsbestuur in een uitgebreide zienswijze aandacht aan de gemeenteraad voor de bijzondere waarde van de Ommuurde tuin als onderdeel van de Historische Buitenplaats Kasteel Gemert. Vrijwel alle aangedragen argumenten zijn genegeerd.

Een van de argumenten is dat de economische noodzaak voor het bouwen van woningen in de Ommuurde tuin niet is aangetoond. Dit werd tijdens de commissievergadering op 17 januari 2024 en in de raadsvergadering van 5 februari 2024 ook naar voren gebracht door Politiek op Inhoud, D66 en Sociaal Gemert-Bakel. Een meerderheid in de gemeenteraad negeerde dit en verwierp een motie van de drie eerder genoemde fracties om in overleg met de projectontwikkelaar elders naar compenserende bouwgrond te zoeken.

Beroepschriften
Het bestuur van Stichting Schoorswinkel en Omgeving kan inhoudelijk niet vooruitlopen op de ingediende beroepsgronden, maar heeft goede hoop dat de aangedragen argumenten uiteindelijk gegrond worden verklaard door de Raad van State, waarna er een streep door de bouwplannen in de Ommuurde tuin kan worden gezet.

Vrijwel gelijktijdig met de beroepszaak tegen de bouwplannen in de Ommuurde tuin heeft Stichting Schoorswinkel en Omgeving ook beroep aangetekend tegen het bouwen van woningen op de zogeheten “driehoek” bij de Haag, een ander plan van projectontwikkelaar BLH. Ook deze locatie ligt op een gezichtsbepalende locatie en maakte vroeger deel uit van het kasteelcomplex.

Donatiecampagne
Om de beroepszaken financieel te bekostigen, is Stichting Schoorswinkel en Omgeving een donatiecampagne gestart. Inwoners en andere belanghebbenden die de bijzondere waarde van de Historische Buitenplaats Kasteel Gemert een warm hart toe dragen, wordt gevraagd een klein bedrag over te maken via iDeal. Ga naar onze speciale Donatiepagina:

Help mee: behoud Historische Buitenplaats

 

Bouwplannen Ommuurde tuin