GEMERT - Een meerderheid van de gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft maandag 5 februari tijdens een extra raadsvergadering tóch ingestemd met het bebouwen van de historische omgeving van kasteel Gemert. Het gaat hierbij om het bouwen van woningen in de Ommuurde moestuin tegenover het eeuwenoude poortgebouw én op de zogeheten "driehoek" bij De Haag.

Tijdens de commissievergadering op woensdag 17 januari 2024 werden door de oppositiepartijen Sociaal Gemert-Bakel, D66 en Politiek op Inhoud kritische vragen gesteld over het ontbreken van een economische onderbouwing van de noodzaak om te bouwen in de Ommuurde tuin. Jan Vroomans van Politiek op Inhoud had daar geen enkel stuk over kunnen vinden.

Borging toekomst kasteel
Vroomans: “Vanaf 2018 heb ik als raadslid gevraagd om een financiële onderbouwing van het kasteelplan. Ook de onderbouwing van het “definitieve” masterplan is nooit financieel doorgerekend en getoond van de raad. Het college en de provincie varen blind op de woorden van de projectontwikkelaar. Een soort van bestuurlijke, kinderlijke hoop dat met al deze plannen een nieuwe functie en toekomst aan het kasteel gegeven kan worden.”

Politiek op Inhoud vroeg zich af hoe het college en de provincie het behoud van het kasteel hebben geborgd in het geval dat het geplande hotel niet rendabel mocht blijken te zijn of wanneer er niet gebouwd mag worden? “Woningbouw in de Ommuurde tuin en De Haag zal zeker winstgevend zijn en wellicht wordt een deel van deze winst ook in het kasteel geïnvesteerd. Maar hoe ziet de toekomst van het Curio Collection by Hilton hotel eruit en wat gebeurt er als het hotel de deuren moet sluiten? Of sterker nog, wat gebeurt er als dit hotel er niet komt?”

Wensdenken en wegkijken
Volgens Vroomans is inzake de kasteelplannen sprake van bestuurlijke naïviteit en onkunde. “Het college en de provincie tonen in de planontwikkeling aan totaal geen gevoel te het hebben voor enige vorm van realiteitszin en verzaken hun bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Ze geven zaken weg en verzuimen waar het echt om draait: het borgen van de toekomst van het kasteel.”

De drie coalitiefracties en de VVD kregen het verwijt dat zij verzuimen de handelwijze van het college kritisch te volgen. “De politiek, in dit geval CDA, Dorpspartij, Lokale Realisten en VVD verzaken in hun controlerende taak. Ze doen aan wensdenken, kijken weg en volgen blindelings het college. Daarbij hebben wij het nog geeneens over de gaten die wij inhoudelijk nog in de beide bestemmingsplannen kunnen schieten.”

Motie: bouwen elders
In een ultieme poging om gemeenteraad en college tot inkeer te bewegen, diende Vroomans mede namens Sociaal Gemert-Bakel en D66 een motie in, waarin het college wordt opgeroepen op korte termijn het gesprek aan te gaan met projectontwikkelaar BL Huisvesting om te onderzoeken of hij bereid is tot een grondruil om de voorgenomen woningbouw elders te realiseren.

De motie werd - zoals verwacht - verworpen door de drie coalitiepartijen en de VVD. Vroomans: “Met ons voorstel (grondruil) had de ontwikkelaar veel eerder zijn woningbouwplannen kunnen realiseren. Eigenlijk borgt onze motie het behoud van het kasteel veel meer dan ‘ja’ zeggen tegen de bestemmingsplannen Ommuurde tuin en De Haag. Jammer en ook iets om nog eens goed over na te denken. Niet de vier coalitiepartijen, maar de Raad van State zal uiteindelijk het laatste woord hebben met betrekking tot de Kasteelplannen.”