GEMERT - Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant heeft dinsdag 23 december een ‘verklaring van geen bezwaar’ afgegeven voor de bouw van Het Convent in de ommuurde tuin tegenover het kasteel op basis van ex artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Volgens burgemeester Van Maasakkers kan de gemeente aan de hand van deze verklaring de definitieve bouwaanvraag voor Het Convent in behandeling nemen plus de onderhandelingen tot aankoop van het kasteel afronden.

De gemeente meldt in een persbericht dat GS besloten heeft vrijstelling te verlenen, nadat de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) en de VROM-inspectie een positief advies hadden gegeven. Daarmee is volgens het college van burgemeester en wethouders een volgende stap gezet naar de definitieve bouwaanvraag voor de huisvesting van de paters van de Congregatie van de Heilige Geest.

Volgens de gemeente Gemert-Bakel heeft GS de 'verklaring van geen bezwaar', omdat de
projectlocatie ten zuidwesten van het centrum van de kern van Gemert ligt. Op grond van het provinciaal ‘Uitwerkingsplan Zuidoost Brabant’ behoort deze locatie tot ‘stedelijk gebied; beheer en intensivering’. Om die reden is GS van oordeel dat het project vanuit provinciaal ruimtelijk optiek aanvaardbaar is en er vanuit dit oogpunt geen provinciale belangen worden geschaad.

Het besluit van GS is volgens de gemeente Gemert-Bakel mede gebaseerd op het positieve advies van de RACM. De Rijksdienst geeft aan in te kunnen stemmen met de afgifte van de verklaring van geen bezwaar: "De voorgenomen nieuwbouw wordt, mede op basis van een daartoe opgestelde ruimtelijke en historische analyse en een daarop volgend doordacht ontwerp, op zorgvuldige wijze ingepast in de ommuurde tuin.

Ondanks de omvang van de nieuwbouw blijft de ommuurde tuin in zijn ruimtelijke beleving nog goed herkenbaar. In zijn ruimtelijke opzet, schaal en architectuur voegt de nieuwbouw, ten opzichte van de Heilige Geestlaan en het tegenovergelegen poortgebouw, zich goed in de historische omgeving van het kasteelcomplex en het daarom gelegen landschap."

Reactie initiatiefgroep
De inititiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!' stelt in een eerste reactie dat er voorlopig nog niet gebouwd kan worden in de ommuurde tuin. Eerst moet de gemeente alle lopende procedures afhandelen, zoals de bouwvergunning en monumentenvergunning. Verder zijn alle stukken die de gemeente en GS aanhalen nog niet openbaar gemaakt. Een inhoudelijk oordeel over de kwaliteit en houdbaarheid van het besluit van GS en het advies van de RACM kan dus pas afgegeven worden na bestudering van de betreffende documenten. Vooralsnog plaatst de initiatiefgroep serieuze vraagtekens bij de gevolgde procedures.

Zie ook: Brief aan burgemeester en wethouders