GEMERT - De Congregatie van de H. Geest heeft in een brief aan burgemeester en wethouders aangegeven dat de convenantpartijen twee miljoen euro extra gaan betalen voor de aankoop van het kasteel uit de toekomstige expolitatie van het complex. Het totale aankoopbedrag komt daarmee op circa negen miljoen euro. Bovenop dit bedrag komen de procedure- en plankosten (4,5 ton), restauratiekosten (ruim zes miljoen) plus de bouwkosten van Het Convent (3,4 miloen).

Meer informatie: Raadsbesluit aankoop kasteel | Brief Congregatie | Raadsinformatiebrief