Jongstleden zondag belegde onze initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!'een bijeenkomst in café Dientje voor de 1683 personen die een zienswijze hebben ingediend tegen het bouwen in de ommuurde tuin tegenover het kasteel. Natuurlijk waren die mensen er niet allemaal, maar de opkomst was prima, net als de inleiding met het historisch overzicht van de gebeurtenissen tot nu toe, de vragenronde daarna en de discussies en suggesties die het geheel completeerden.

Alles prima dus, behalve het verslag dat afgelopen maandag in het Eindhovens Dagblad verscheen. Dat deed geen recht aan de hoofdthema's van de bijeenkomst, maar haalde wat (in de ogen van de journalist) aardige krenten uit de pap. Daar waar wij een gezonde vegetarische maaltijd beoogden, creëerde de journalist een sappige, maar niettemin smakeloze biefstuk…

Immers, op de herhaaldelijk gestelde vraag door de aanwezigen of wij denken dat de gemeente echt de bulldozer door de muur zal sturen hebben de leden van de initiatiefgroep telkens geantwoord dat wij ervan uitgaan dat gemeente dit niet zal doen. Het is dan ook zuur om in het ED-artikel te moeten lezen dat wij de gemeente die vorm van fatsoen niet zouden toedichten. Kortom, het verslag miste cruciale nuance en de aan Jan van Hoof toegeschreven uitspraken zijn niet door hem gedaan.

Toch moet er ook iets recht gezet worden dat zeker niet op het conto van de journalist kan worden geschreven. Op een vraag vanuit het publiek of de gemeente nog steeds niet had gereageerd op onze oproep om niet gedurende de looptijd van de procedures vast een stuk muur omver te rijden en met de bouwwerkzaamheden te beginnen, is door ons geantwoord: "Officieel hebben wij nog niets gehoord."

Welnu, een vijftal vertegenwoordigers van onze initiatiefgroep is op dinsdagavond 9 december door wethouder Harrie Verkampen uitgenodigd in de B&W-kamer, alwaar de wethouder ons heeft toegezegd gedurende de zeswekentermijn op de omstreden plek "geen schop in de grond te zetten". Zijn wedervraag aan ons was niet tot het laatste moment te wachten met het aankloppen bij de voorzieningenrechter, omdat zulks de boel behoorlijk vertraagt.

Gelet op het informele karakter ging de initiatiefgroep ervan uit dat dit gesprek geen officieel karakter had. Wethouder Verkampen heeft ons echter deze week laten weten dat de uitnodiging via zijn secretaresse én het feit dat het gesprek in de kamer van het College van B&W plaatsvond, juist wel het officiële van die gedachtewisseling onderstreepte.

En hoewel wij er nog steeds vanuit gaan, dat wij een schriftelijk antwoord van het gemeentebestuur mogen verwachten, hebben wij dus, blijkt nu, wel degelijk een (mondelinge, maar niettemin officiële) reactie van de gemeente ontvangen. En daarom rectificeren wij graag, niet alleen omdat de waarheid altijd verteld moet worden, maar ook omdat het ons zes weken nagelbijten bespaart!

Namens de initiatiefgroep Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur: Simon van Wetten, Jacques van Lankveld, Jan van Hoof, José Kragten, Jan van Mierlo en Hans van Hoof.