GEMERT – Stichting Goed Wonen weet nog niet of het bereid is om Het Convent in de ommuurde tuin te bouwen en te verhuren aan de paters. “De gemeente wil eerst het totaalplaatje rondkrijgen. We wachten dus nog op de gegevens ”, zegt interim-directeur Wilfried Stribos op de website van het Gemerts Nieuwsblad. “Pas als deze binnen zijn gaan we bekijken of het financieel haalbaar is en of het meerwaarde oplevert voor de volkshuisvesting en de leefbaarheid in Gemert.” Bron: Gemerts Nieuwsblad