GEMERT - De gemeenteraad heeft ondanks het ontbreken van een totaalplan dinsdag 18 november besloten tot aankoop van het kasteel. De initiatiefgroep kan zich in beginsel vinden met de aankoop, maar heeft fundamentele bezwaren tegen de haast waarmee de raad deze beslissing heeft genomen. Met enkele onderdelen van het besluit gaan de leden absoluut niet akkoord.

Beste mensen,

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel ingestemd met het B&W-voorstel om het kasteel te kopen en om, in een moeite door, ook 28 woningen in de ommuurde tuin tegenover het kasteel te bouwen. Wij zijn blij, als het kasteel eigendom van de gemeente wordt. Dat verkleint immers de risico’s voor ongewenste ontwikkelingen als het kasteel in particuliere handen zou komen. Omdat het eigendom is van de gemeenschap, beslist ook de gemeenschap over wat ermee gebeurt. Tot zover OK dus.

Maar met enkele aspecten van dit besluit gaan we absoluut niet akkoord. Onze grootste bezwaren betreffen de volgende punten:

De aankoop is onder voorwaarde dat er een bouwplan voor een nieuw ‘convent’ binnen de ommuurde tuin goedgekeurd wordt. Mocht dit niet realiseerbaar zijn, dan kan de koop door de paters ongedaan gemaakt wordt, omdat het een ontbindende voorwaarde is. Op deze manier laat de beoogde eigenaar, het gemeentebestuur, zich op dit punt door de paters in gijzeling nemen.

Er ligt geen doordacht en onderbouwd totaalplan voor het kasteel, de omliggende gronden, en de ommuurde tuin. Noch de financiering, noch de samenwerking met beoogde deelnemende partijen is gegarandeerd, ondanks enkele toezeggingen die op de dag van de raadsvergadering gedaan zouden zijn (wie moeten we nog geloven?). Ook is er geen duidelijkheid over de gevolgen van andere functies voor het kasteel voor wat betreft toegankelijkheid voor gebruikers en inwoners van Gemert, de verkeersstromen die nieuwe functies met zich meebrengen en het lastige parkeerprobleem dat elk intensiever gebruik zal veroorzaken.

Wat voorgesteld wordt als een noodzakelijk offer (voor de paters bouwen in de ommuurde tuin) om het grotere doel niet te missen (het kasteel voor ons nageslacht bewaren), is slechts een bewering, de feitelijke noodzaak is tot nu toe niet aangetoond. Er zijn reële alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor de paters (Nazareth, Ruyschenbergh), maar het gemeentebestuur laat na om de paters daar met de neus op te drukken.

Ze hebben de paters rustig laten fantaseren dat ze uiteindelijk toch wel hun zin krijgen en in de ommuurde tuin mogen wonen, als ze maar lang genoeg de poot stijf houden en dreigen met uitverkoop van het kasteel. Denk toch eens na! Terwijl in het hele land tientallen kloostercomplexen leeg staan, zouden we in Gemert toestaan om voor maximaal 10 tot 15 jaar een nieuw klooster te bouwen op een plek die we niet willen, terwijl op 200 meter afstand een ander klooster leeg staat. Hoe gek moet het worden?

In een eerder stadium riepen de partijen om het hardst, dat dit besluit alleen genomen kon worden als er een totaalplan lag. Maar de raad blijkt kort van memorie en zwak op de benen, nu de paters hun het mes op de keel zetten. En kennelijk worden die hierin van harte ondersteund door wethouder Verkampen. Men bezwijkt onder druk en neemt een besluit dat men ‘eigenlijk’ niet had willen nemen. Enkele raadsleden hebben tegen het collegevoorstel durven stemmen, maar de meerderheid van uw volksvertegenwoordigers is bezweken.

Het is nu duidelijk dat onze bezwaren niet serieus genomen zijn door de lokale politiek. Dit betekent dat wij noodgedwongen onze democratische rechten op bezwaar moeten gaan uitoefenen, door tegen dit besluit en nog te nemen besluiten van raad en B&W in deze kwestie in bezwaar en beroep te gaan bij de daarvoor geëigende instanties.

Uitnodiging 14 december
Om u als bezwaarmakers de mogelijkheid te geven u te informeren over het juridische vervolg hebben wij een openbare informatiebijeenkomst gepland op zondag 14 december, van 11.00 - 13.00 uur, in café-restaurant ‘Dientje’, aan de Kerkstraat in Gemert. Er zal informatie gegeven worden over de bezwaar- en beroepsprocedures. Ook is er de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en alle mogelijke vragen te stellen. Leden van de gemeenteraad en B&W mogen uiterlijk 10 uur van te voren schriftelijk, telefonisch of per e-mail inspreektijd aanvragen.

Jacques van Lankveld, Jan van Hoof, Wim van den Hout, Simon van Wetten en Wilma van Zeeland namens de initiatiefgroep ‘Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!’