AMSTERDAM - De Erfgoedstem heeft op 14 oktober de Ergoedagenda uitgebracht. De notitie draagt de naam 'Toon karakter. Zet in op cultureel erfgoed' en bevat vier praktische aanbevelingen over de wijze waarop gemeenten de waarde van het cultureel erfgoed optimaal kunnen laten renderen.

'De komende raadsperiode zal de broekriem stevig worden aangehaald. Tegelijkertijd moeten gemeente wel economisch in de race blijven. De zorg voor het cultureel erfgoed draagt in hoge mate bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat', aldus de Erfgoedagenda. De vier praktische aanbevelingen uit de Erfgoedagenda:

Bundel krachten en verbeter de slagvaardigheid
Geef erfgoed een stevige plek in de ruimtelijke ontwikkeling
Betrek burgers bij uw beleid
Laat erfgoed doorklinken in alle gemeentelijke communicatie

De Erfgoedagenda is een initiatief van Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed, Kunsten '92 en groot aantal erfgoedorganisaties. De ErfgoedStem is in 2007 ontstaan als een initiatief van een aantal erfgoedinstellingen die in 's-Hertogenbosch bijeen waren om te praten over meer gezamenlijkheid in de sector. Tot de organisaties die actief hebben bijgedragen aan het op gang helpen van de Erfgoedstem behoren het projectbureau Belvedere, Het Nationaal Restauratiefonds, BOEi, De stichting ErfgoedLab, Bureau Buiten, De Erfgoedvereniging Heemschut, projectbureau de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de gemeente 's-Hertogensbosch. Inmiddels zijn ook het Nationaal Groenfonds en de Federatie Het Behouden Huis toe getreden tot de ondersteuners van ons initiatief.

Download: De Erfgoedagenda
Website: De Erfgoedstem