DEN HAAG - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Federatie Welstand (FW) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben een handreiking opgesteld voor gemeentelijke monumentencommissies. De handreiking bevat tips en aanbevelingen op welke wijze gemeentelijke monumentencommissies professioneler kunnen functioneren.

Door aanpassingen in de Monumentenwet is de rol van gemeentelijke monumentencommissie sinds 1 januari 2009 groter geworden. In de wet staat onder meer dat alle gemeenten vanaf die datum een monumentenverordening en dus ook een monumentencommissie moeten hebben.

Uit onderzoek van de Erfgoedinspectie blijkt veel gemeentelijke monumentencommissies niet over toereikende kennis beschikken om aan de eisen van Monumentenwet te voldoen. Verder komt uit een eerder verschenen rapport naar voren dat meer dan een derde van de gemeentelijke monumentencommissies onvoldoende is toegerust op de nieuwe situatie. De voornaamste reden is het ontbreken van de benodigde expertise.

Om het niveau van de gemeentelijke monumentencommissies te verhogen, hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Federatie Welstand en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gezamenlijk de Handreiking Gemeentelijke Monumentencommissies uitgebracht. De Handreiking Gemeentelijke Monumentencommissies geeft aanbevelingen hoe de commissies -waar nodig- professioneler kunnen functioneren.

Download: Handreiking Gemeentelijke Monumentencommissies

Rapport Erfgoedinspectie: Een goed advies is het halve werk