GEMERT - Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 6 oktober het besluit genomen om de op 7 juli 2009 verleende monumentenvergunning voor het bouwen van Het Convent tegenover het kasteel Gemert in te trekken. Volgens het besluit gaat de gemeente de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de rechtbank in 's-Hertogenbosch op de hoogte stellen van dit besluit.

De letterlijke tekst van het besluit:

Intrekken besluit monumentenvergunning Het Convent, Kasteel Gemert
Op 9 januari 2009 is er door de Congregatie van de Heilige Geest een aanvraag om een monumentenvergunning ingediend voor het oprichten van 28 wooneenheden met algemene voorzieningen aan de Heilige Geestlaan ong. in Gemert. Op 25 september 2009 hebben de paters, op verzoek van de gemeente, bovengenoemde aanvraag ingetrokken. Op 1 oktober 2009 is dit door de Congregatie schriftelijk bevestigd.

Besluit
1. Het college van B&W trekt het besluit genomen op 7 juli 2009 voor het verlenen van een monumentenvergunning voor het oprichten van 28 wooneenheden met algemene voorzieningen aan de Heilige Geestlaan ong. in Gemert in.
2. Het college stelt de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en de Rechtbank hiervan in kennis.

Uit bovenstaand besluit valt vooralsnog niet op te maken of de gemeente de mensen die een bezwaar/beroepschrijft hebben ingediend per brief op de hoogte gaat stellen van dit besluit. Het kan ook zijn dat de rechtbank dit gaat doen. Wacht even rustig af.

Zie ook: Advies: teken intrekkingsverklaring rechtbank

Download: Besluitenlijst B&W 6 oktober 2009 (PDF, zie punt 23)


Stichting Schoorswinkel en Omgeving,
p/a Heuvelsepad 44 Gemert.