GEMERT – De gemeente Gemert-Bakel geeft vandaag in een tweede brief aan de mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend toe dat ze fouten heeft gemaakt in de procedure rond het verlenen van de monumentenvergunning. Ook biedt de gemeente excuses aan voor de gemaakte fouten. In de brief staat echter opnieuw een pertinente onwaarheid.

Het college schrijft in de brief onder het kopje ‘Verlening monumentenvergunning’ het volgende:

(..) ‘Zoals gebruikelijk, is daarbij vermeld dat iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift in kan dienen bij het college van burgemeester en wethouders.’ (..)

Wat het college hier met grote stelligheid beweert, klopt absoluut niet. Er stond helemaal niets vermeld bij de aankondiging in de gemeenterubriek op 10 juli 2009 (zie afbeeldingen hieronder). Om die reden heeft Stichting Schoorswinkel en Omgeving bij de gemeente geinformeerd waar het bezwaarschrift naar toe moest. Naar de rechtbank of naar de gemeente? Het antwoord van de gemeente was: naar de gemeente.

Verder stelt het college in bovenstaande passage dat er een bezwaarschrift kan worden ingediend, terwijl achteraf wordt gezegd dat het om een beroepschrift gaat bij de rechtbank. We stellen andermaal vast dat de gemeente Gemert-Bakel ernstig in gebreke is gebleven jegens haar burgers en grove fouten heeft gemaakt. Dat zelfs in een tweede brief aan de bezwaarmakers feiten worden verdraaid, is een democratisch gemeentebestuur onwaardig.

Stichting Schoorswinkel en Omgeving

Hieronder een kopie van de aankondiging in de gemeenterubriek van 10 juli 2009:

Scan van de gemeenterubriek in het Gemerts Nieuwsblad van 10 juli 2009. De aankondiging bestaat uit vier schamele regels zonder enige toelichting.

Aankondiging van de verleende monumentenvergunning
 

 

 

Aankondigingen andere gemeenten

De voorlichting van de gemeente Gemert-Bakel steekt mager af tegen een willekeurige greep aankondigingen van andere gemeenten:

Gemeente Onderbanken
Gemeente Meerssen
Gemeente Veghel