GEMERT - Stichting Schoorswinkel en Omgeving heeft maandag 17 augustus ruim 1.370 bezwaarschriften ingediend tegen de door de gemeente Gemert-Bakel verleende monumentenvergunning voor het bouwen van appartementencomplex in de ommuurde tuin tegenover het kasteel. De bezwaarschriften werden in ontvangst genomen door wethouder Verkampen.

De monumentenvergunning is op 7 juli door de gemeente verleend aan de Congregatie van de H. Geest. De Congregatie heeft deze vergunning op 9 januari van dit jaar aangevraagd. Circa een maand later, op 13 februari, kondigde de Congregatie plotseling in een gezamenlijk persbericht samen met de gemeente aan dat zij naar Gennep gaat verhuizen. Ondanks dit gegeven heeft de Congregatie haar vergunning niet ingetrokken. Kennelijk was dit ook voor de gemeente geen reden om de monumentenvergunning op 7 juli te weigeren.

Bezwaarschriften
Stichting Schoorswinkel en Omgeving heeft mede namens veel inwoners van Gemert-Bakel afgelopen maandag bijna 1.400 bezwaarschriften aangeboden aan wethouder Verkampen.
Onder de 1.370 mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend, bevinden zich 1.000 bezwaarschriften uit de gemeente Gemert-Bakel, waarvan 850 uit Gemert zelf. De overige bezwaarschriften zijn onder meer afkomstig van inwoners uit omliggende plaatsen als Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout, Helmond, Deurne, Venray en Boekel.

Uit het grote aantal bezwaarschriften blijkt dat veel inwoners van Gemert-Bakel en omliggende plaatsen er moeite mee hebben dat deze monumentenvergunning toch door het college van burgemeester en wethouders is verleend. Deze vergunning schept immers de mogelijkheid om in de ommuurde tuin tegenover het kasteel te bouwen. Daarmee dreigt het aanzien van een waardevol, cultuurhistorisch monument voorgoed te worden aangetast.

Om die reden heeft Stichting Schoorswinkel en Omgeving de afgelopen weken campagne gevoerd om deze vergunning van tafel te krijgen. Veel inwoners zijn vóór behoud van kasteel en omgeving, zo blijkt uit het grote aantal bezwaarschriften.

Stichting Schoorswinkel en Omgeving dankt iedereen die op zijn of haar manier een steentje heeft weggedragen, zodat de cultuurhistorische waarden van kasteel en omgeving behouden blijven.

Zie ook ED: Bijna 1.400 bezwaarschriften tegen vergunning ommuurde tuin