GEMERT - Initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!' gaat de komende week de straat op om campagne te voeren voor behoud van de groene omgeving tegenover het kasteel. De campagne wordt vergezeld door twee 'straatvensters' die de omgeving van het kasteel tonen in 2009 en 2015. De beelden zijn een knipoog naar de historische foto's die sinds enkele weken in het straatbeeld van Gemert zijn verschenen.

Het eerste venster toont het kasteel in 2009, een monument omgeven in het groen. In de ommuurde tuin tegenover het poortgebouw grazen enkele schapen met lammetjes. De open ruimte in de tuin biedt de kijker een onbelemmerd uitzicht op het eeuwenoude poortgebouw. De ommuurde tuin zou in de toekomst prima ingericht kunnen worden als kruidentuin en/of kinderboerderij, zodat deze zichtlijnen behouden blijven. Een voorwaarde is dan uiteraard wel dat deze ruimte onbebouwd blijft.

Het tweede venster blikt -in tegenstelling tot de historische vensters elders in Gemert- niet terug, maar vooruit in de tijd en toont het kasteel in 2015 (zie bijgaande animatie). Wat zal de status van het kasteel dan zijn? Zal het nog steeds een monument zijn? Of zullen kasteel & omgeving worden opgeofferd als beleggingsobject door de bouw van een appartementencomplex toe te staan? Het college van burgemeester en wethouders heeft namelijk op 7 juli 2009, gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad, een monumentenvergunning verleend om de bouw van een appartementencomplex in de ommuurde tuin mogelijk te maken.

straatvenster animatie
Volgens de verleende vergunning zou dit appartementencomplex bestemd zijn voor de Congregatie van de H. Geest. De Congregatie heeft echter in februari in een persbericht laten weten nieuwe huisvesting in Gennep te gaan realiseren. Op dit moment wordt daar druk gebouwd aan een nieuw onderkomen voor de Congregatie. Voor wie het appartementencomplex tegenover het kasteel nu bestemd is, is niet duidelijk.

Initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!' en Stichting Schoorswinkel en Omgeving vinden dat de cultuurhistorische waarden van 'ons' kasteel & de groene omgeving rondom dit monument behouden dienen te blijven voor huidige en toekomstige generaties. Dat betekent behoud van de open ruimte en de huidige zichtlijnen van en naar het poortgebouw. Bouwen in de ommuurde tuin staat haaks op dit uitgangspunt. Daarom gaan we de komende weekeinden de straat op om mensen te informeren over de plannen van de gemeente. Uit de bezwaarschriften die inmiddels tegen de verleende vergunning zijn binnen gekomen, blijkt dat veel inwoners deze visie ondersteunen.

U kunt tot 16 augustus een bezwaarschrift indienen. Klik op een van onderstaande linkjes en lever uw bezwaarschrift in bij een van inleveradressen of stuur het naar Stichting Schoorswinkel en Omgeving. Dan zorgen wij dat het op tijd wordt ingeleverd!

Lever uw bezwaarschrift a.u.b. voor zondag 16 augustus in bij een van inlveradressen (zie download) of direct bij de gemeente Gemert-Bakel. Wij rekenen op uw steun!

Download en print:

Bezwaarschrift (Word-versie, uitsluitend bezwaarschrift)
Bezwaarschrift (PDF-versie, compleet)
Bezwaarschrift (Word-versie compleet)


Stuur uw bezwaarschrift naar:
Bestuur Stichting Schoorswinkel en Omgeving
p/a Heuvelsepad 44
5421 CK Gemert