GEMERT - Afgelopen week hebben leden van de initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!' huisaanhuis in Gemert, Bakel en alle andere kerkdorpen een brief bezorgd. Daarin staat een oproep om bezwaar aan te tekenen tegen de plannen van de gemeente om een vergunning te verlenen aan de paters om in de kruidentuin recht tegenover het poortgebouw van het kasteel een groot appartementencomplex te bouwen.

De oproep is niet tevergeefs: veel Gemertenaren zijn het volkomen eens met de initiatiefgroep en de bezwaarschriften stromen opnieuw binnen, met opmerkelijke uitspraken, recht uit het hart van de Gemertenaren. Hierbij een greep uit de persoonlijke opmerkingen:

"We moeten investeren in de cultuurtoekomst van onze kinderen/kleinkinderen."
"Deze plannen zijn een verminking van het mooiste stukje Gemert."
"Dé Kruidentuin van Nederland gaat toch zeker niet deze historisch echte kruidentuin volbouwen?"
"Er is al zoveel oudheid vernield in Gemert: stop deze bestuurders."
"Verkwansel deze omgeving niet, het is de rijkdom van Gemert."
"In Gemert zijn genoeg andere locaties om appartementen te bouwen."
"Er staat nog genoeg leeg in Gemert. Maak dat eerst maar eens bewoond en verlaag dan de belastingen."
"De ommuurde tuin wel bebouwen, maar dan met kruiden en andere gewassen."
"Als Gemert nog meer toeristen wil trekken moet het juist deze omgeving in tact laten."
Dit is de parel van het dorp: blijf eraf."

Veel bezwaarmakers richten hun pijlen ook op de handelwijze van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad:

"Burgemeester en wethouders: laat uw arrogantie varen."
"B&W : speel toch geen machtspelletje."
"De gemeente is volstrekt onverantwoord bezig met kasteel en omgeving."
"Verbazingwekkend dat B&W nog steeds vasthouden aan hun bouwplannen. Dit duidt op een verborgen agenda."
"De gemeenteraad heeft lak aan ons cultureel en historisch erfgoed."
"Ook de burgemeester moet toch dagelijks de "subjectieve beleving"ervaren van deze ie omgeving...."
Enz, enz, enz.

Wij zijn zeer benieuwd naar uw reacties. Binnenkort gaat de initiatiefgroep de straat op met nog meer acties.

Stichting Schoorswinkel en Omgeving, p/a Heuvelsepad 44, Gemert.

Lever uw bezwaarschrift a.u.b. voor zondag 16 augustus in bij een van inlveradressen (zie download) of direct bij de gemeente Gemert-Bakel. Wij rekenen op uw steun!

Download en print:

Bezwaarschrift (Word-versie, uitsluitend bezwaarschrift)
Bezwaarschrift (PDF-versie, compleet)
Bezwaarschrift (Word-versie compleet)

Stuur uw bezwaarschrift naar:
Bestuur Stichting Schoorswinkel en Omgeving
p/a Heuvelsepad 44
5421 CK Gemert