HOEVELAKEN - Eigenaren en gebruikers van religieus erfgoed die te kampen hebben met leegstand en dreigend verval, kunnen voortaan de hulp inroepen van de Stichting Behoud en Herbestemming van Religieus Erfgoed. Deze nieuwe organisatie organiseert kennis, professionaliteit en financieringscapaciteit, bij het in praktijk brengen van neven- en herbestemmingen voor religieus erfgoed.

Initiatiefnemer en oprichter is de Stichting Jaar van het Religieus Erfgoed, gesteund door Nationaal Restauratiefonds, BOEi en Fondsenbeheer Nederland. Meer informatie: Nationaal Restauratiefonds