DEN BOSCH – Provinciale Staten (PS) van Brabant hebben vrijdag 10 december hun goedkeuring uitgesproken om 300 miljoen euro te investeren in het kader van de Agenda van Brabant. Het geld voor de investeringen komt uit de opbrengsten van de verkoop van energiebedrijf Essent. Van dit bedrag zal 61 miljoen euro worden besteed aan de ontwikkelingen van cultuurhistorische complexen.

'Het doel is om met het geld cultuurhistorische waardevolle complexen opnieuw te ontwikkelen door er bijvoorbeeld ‘pleisterplaatsen’ voor de kenniseconomie van te maken', aldus meldt de provincie in een persbericht. 'De provincie kan door gerichte investeringen bijdragen aan een zorgvuldige herbestemming van voor Brabant kenmerkend erfgoed. Opgave is om het erfgoed te plaatsen in het licht van de kenniseconomie en hierbij de identiteit van Brabant op een vernieuwende manier te behouden.'

Het besluit van Provinciale Staten sluit aan op de eerder op deze website gepubliceerde aankondiging dat kasteel Gemert op de interactieve monumentenkaart van de provincie is geplaatst. Daarop staat vermeld dat het kasteelcomplex in aanmerking komt voor 'algehele restauratie van het poortgebouw, het kasteel (incl. bruggen) en de kapel'. Om welk bedrag het gaat, is (nog) niet bekend.

Zie ook: Restauratie kasteel op monumentenkaart provincie