GEMERT - Volgens waarnemend burgemeester Hans Haas is er geen datum geprikt voor het sluiten van een voorlopige koopakte voor het kasteel. Dat zegt de burgemeester vrijdag 3 december in reactie op uitlatingen van pater Frans Wijnen in het Gemerts Nieuwsblad. Volgens Wijnen zou het afhangen van de onderhandelingen die de gemeente met verschillende partijen voert of deze datum gehaald wordt:

"De gemeente heeft mij verzekerd dat 'er keihard aan een oplossing wordt gewerkt, maar dat is de laatste jaren al vaker gezegd' zei Wijnen op de website van het Gemerts Nieuwsblad. "Er lijkt nu schot in de zaak te zitten, maat om nieuwe teleurstellingen te voorkomen waak voor al te groot optimisme."

Haas zegt dat de mededeling van pater Wijnen hem hoogst heeft verbaasd. "Het is geen geheim dat we in overleg zijn met de provincie over de herbestemming van het kasteel. Ook hebben we periodiek overleg met de paters van de Congregatie van de Heilige Geest. Op l0 december praten Provinciale Staten over het eerste deel van de investeringen uit de Agenda van Brabant, waaronder grootschalige, complexe cultuurhistorische.

De uiteindelijke aankoop van het kasteel hangt volgens burgemeester Haas af van de inbreng van de provincie en de gemeenteraad. “Er zijn nog veel variabelen. Van een vastgestelde datum voor het ondertekenen van een voorlopige koopakte is geen sprake”, aldus Haas in het Gemerts Nieuwsblad.