DEN BOSCH - De provincie Brabant gaat mogelijk meebetalen aan de algehele restauratie van poortgebouw, het kasteel zelf (inclusief bruggen) en de kapel. Dat blijkt uit de interactieve monumentenkaart van de provincie. 'Deze bestuursperiode hebben ruim honderd eigenaren van monumenten financiële steun ontvangen om hun monument te restauraureren. Molens, kastelen, bruggen, stations, kerken. Ze staan allemaal op een interactieve monumentenkaart van Brabant', zo meldt de provincie met enige trots. Hoe groot de bijdrage aan de restauratie van het kasteel in Gemert zal zijn, wordt niet vermeld.

'Monumenten helpen restaureren is speerpunt van het provinciale beleid. De aanpak is een stimulans om zoveel mogelijk achterstallig restauraties weg te werken', schrijft de provincie. Na aanklikken van kasteel Gemert op de interactieve kaart verschijnt de volgende tekst:

Kasteel Gemert, Gemert, 1391, algehele restauratie van het poortgebouw, het kasteel (incl. bruggen) en de kapel

Toelichting
Kasteel Gemert bestaat uit een omgracht terrein met voorburcht en park en een eveneens omgrachte hoofdburcht, waar door de Duitse Orde onder het bewind van Iwan van Cortenbach (1410-1434) werd begonnen met de ouw van een kasteel dat in de loop der tijd nog diverse keren verbouwd en uitgebreid zou worden.

Naast het kasteel staan er nog twee andere monumenten op de kaart binnen de grenzen van de gemeente Gemert-Bakel. Het zijn de St. Janskerk in Gemert centrum en de kerk Heilige Antonius Abt in De Mortel. Beide zijn onlangs gerestaureerd.

Op de kaart staan in totaal 115 monumenten. Volgens de provincie wordt de komende jaren hard gewerkt om al dit moois te behouden voor de toekomst. De eerste 10 resultaten zijn al te zien.

Zie ook: Dossier provincie monumentenzorg