GEMERT-BAKEL Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 februari besloten om de contouren en beschrijving van de buitenplaats Kasteel Gemert vast te stellen. Dit betekent dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) nu aan de slag kan met de definitieve aanwijzing van het Kasteel Gemert en de aangelegde omgeving als buitenplaats. Dit laat de gemeente weten vandaag in een persbericht.

In 2004 heeft de RCE besloten tot een zogeheten verfijningsactie. Voorheen werden vooral gebouwen beschermd, maar bij de verfijningsactie wordt ook naar de omgeving van het monument gekeken. Bij kastelen kwamen de kasteeltuinen voor bescherming in aanmerking. Voor Kasteel Gemert hield dit in dat de gemeente en de eigenaar een brief hebben ontvangen met het voorstel om de omgeving van het kasteel tot buitenplaats aan te wijzen.

Begrenzing buitenplaats
Tot de definitieve aanwijzing geldt er sinds 2005 een voorbescherming op het gebied. Voor de aanwijzing vraagt de RCE een gespreksverslag met de eigenaar en een collegebesluit over de grenzen van de buitenplaats bij het kasteel. Volgens de begripsbepaling van “buitenplaats” kan enkel de directe en aangelegde omgeving van het kasteel in aanmerking komen.

'Vandaar dat het college heeft ingestemd met het voorstel van de RCE voor de begrenzing met enkele kleine aanpassingen. De Heilige Geestlaan / Kasteellaan met een uitstulping rond de moestuin, de Scheidiuslaan, de Ridder Rutgerlaan en het Ridderplein vormen de begrenzing. Hiermee is de karakteristieke lanenstructuur ook in de begrenzing opgenomen', aldus het persbericht.

Begeleidende brief
De gemeente Gemert-Bakel heeft nog meer overblijfselen van 574 jaar invloed van de Duitse Orde, zoals de kerk en de Latijnse school. Deze overblijfselen vindt de gemeente van groot belang, maar dit geheel kan niet door een buitenplaats beschermd worden. Daarom stuurt de gemeente een begeleidende brief naar de RCE, waarin de invloed van het kasteel en zijn bewoners wordt uiteengezet. De brief behandelt het bijzondere erfgoed in Gemert in drie karakteristieken, namelijk de directe omgeving van het kasteel, de ligging van het kasteel in het dorp en overige overblijfselen van de Duitse Orde in de gemeente Gemert-Bakel.

Gevolg aanwijzing door RCE
De RCE neemt de stukken die zij van de gemeente ontvangen in behandeling en zal de procedure voortzetten tot definitieve aanwijzing van het kasteel Gemert en de aangelegde omgeving als buitenplaats. Dit betekent dat het geheel een rijksmonument wordt. Dit heeft als gevolg dat als een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, de monumentencommissie het college adviseert. Bij (gedeeltelijke) sloop, een ingrijpende wijziging, een functiewijziging en/ of een reconstructie moet er advies gevraagd worden aan de RCE.