GEMERT –  Het poortgebouw van kasteel Gemert staat momenteel in de steigers. Ook andere delen van het kasteelcomplex zijn momenteel niet bereikbaar vanwege een grondige restauratie. Deze is mogelijk dankzij een subsidie van 600.000 euro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het kader van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim).

Het is een van de hoogste bedragen die de RCE dit jaar heeft toegekend voor behoud van rijksmonumenten in de provincie Brabant. Ook de provincie heeft een aanzienlijk bedrag uitgetrokken voor de restauratie. De werkzaamheden nemen nog geruime tijd in beslag.