AMERSFOORT / GEMERT – De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft 600.000 euro subsidie toegezegd voor restauratie van het kasteel in het kader van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim). Het is een van de hoogste bedragen die de RCE dit jaar toekent voor behoud van rijksmonumenten in de provincie Brabant. Alleen Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk, de St. Anthonius Abt-kerk in Riel en de R.K. St. Anthoniuskerk in Breda krijgen net iets hogere bedragen.

In het totaal heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 8.551.655 euro subsidie toegekend voor behoud en herstel van in totaal 55 Brabantse rijksmonumenten. Alleen de provincie Zuid-Holland ontvangt een fractie meer subsidie (+ 8.385 euro). Landelijk is aan 477 rijksmonumenten subsidie toegekend voor een totaalbedrag van 56.897.609 euro. Het hoogste subsidiebedrag (1.264.364 euro) gaat naar Stichting Het Limburgs Landschap. Binnen de gemeente Gemert-Bakel kreeg ook de kerk Antonius Abt in De Mortel een subsidie (36 mille) toegewezen.

Hieronder staat het complete overzicht met toegekende subsidies door de RCE voor de provincie Brabant. Klik voor compleet overzicht (pdf).