GEMERT - De herbestemming van kasteel Gemert en klooster Nazareth, de afsluiting van de Nieuwstraat, nieuwe winkels, diverse toeristische en particuliere initiatieven en ga zo maar door. Het centrum van Gemert is volop in ontwikkeling. Om alle huidige en toekomstige initiatieven in het centrum van Gemert met elkaar in verbinding te brengen en op elkaar af te stemmen, heeft de gemeente Gemert-Bakel een visie op de ontwikkeling van het centrum (2011 - 2021) gemaakt.

Stichting Schoorswinkel en Omgeving volgt deze ontwikkelingen uiteraard op de voet en zal waar nodig en wenselijk een bijdrage leveren aan dit proces. Het bestuur en medewerkers van SSO zetten daarbij in op een samenhangend beleid ten aanzien van het cultuur-historisch erfgoed binnen de gemeente en specifiek kasteel & omgeving, klooster Nazareth en andere historische gebouwen en ruimten in het centrum.

Meer informatie hierover is te vinden in de reactie van Stichting Schoorswinkel en Omgeving op de Structuurvisie+.
Op de website van de gemeente is meer informatie te vinden over de Centrumvisie.

Meer achtergrondinformatie over de plannen van de gemeente rondom klooster Nazareth en de visie van Stichting Schoorswinkel en Omgeving op de herbestemming van dit klooster zijn te vinden op deze website: www.nazarethklooster.nl