Kasteel Gemert heeft verschillende waarden: cultuurhistorische, landschappelijke, emotionele en financieel-economische waarde. Bij de kasteelverkoop speelt de veronderstelde financieel-economische waarde helaas een hoofdrol. Eerder zijn er meerdere biedingen geweest. Zo wilde de Arjan van Dijkgroep rond 2010 twee miljoen euro betalen  voor het kasteelcomplex en daarnaast 20 miljoen euro investeren om het kasteel exploiteerbaar te maken. De paters zouden voor een kleiner deel eigenaar blijven. En in 2011 sloeg de congregatie van de H. Geest het bod van 7 miljoen euro af dat de gemeente toen wilde neerleggen voor aankoop van kasteel en landerijen.

Exploitatie sluitend
In het verleden is de hoge vraagprijs aangevoerd als argument om op plekken dicht tegen het kasteel aan, zoals in de ommuurde tuin tegenover het poortgebouw, nieuwbouw te plegen. De opbrengst daarvan zou nodig zijn om exploitatie sluitend te maken.

Maar wat is het kasteelcomplex eigenlijk economisch waard? Het bestaat uit de omliggende landerijen (landbouwgrond en park) en de kasteelgebouwen. Van het totale grondoppervlak van 17.45 hectare is ongeveer 2 hectare bebouwd (waarvan 7755 m2 bebouwd vloeroppervlak) en de rest is kasteelpark en landbouwgrond. Bij een (hoge) taxatiewaarde tussen 80000 en 120000 per hectare voor landbouw/parkgrond ligt de waarde van het onbebouwde deel tussen 1.235.000 en 1.854.000 euro.

Eigen bijdrage congregatie
Vanwege het achterstallige onderhoud van meer dan 5 miljoen euro is de waarde van de kasteelgebouwen financieel negatief. De provincie houdt rekening met 0 euro boekwaarde. In 2011/2012 is een deelrestauratie van het kasteel (hoofdgebouw, poortgebouw, bruggen en kapel) uitgevoerd voor in totaal 2.780.000 euro. De Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (€600.000) en de Provincie Noord-Brabant hebben deze restauratie merendeels gesubsidieerd.

Wat de congregatie heeft betaald is onbekend, maar tenminste €278.000 (10%). Het is billijk dat deze investering (dus niet de totale subsidie, dat is immers gemeenschapsgeld) in de economische waarde wordt opgenomen. Deze eigen bijdrage is dan gelijk aan de waarde van de gebouwen en dient opgeteld te worden bij de waarde van de grond, de waarde van het hele kasteelcomplex.

Op grond van voorafgaande argumenten bedraagt de geschatte financiële waarde minimaal ongeveer 1,5 en maximaal 2,1 miljoen euro. Wat de verkoper meer betaalt gaat naar de missiedoelen van de congregatie. Waarom zou de Gemertse gemeenschap daarvoor de prijs moeten betalen in de vorm van het aantasten van de cultuurhistorische waarde door nieuwbouw rond het kasteel?

Stichting Schoorswinkel en Omgeving,
p/a Heuvel 38 5421 CN Gemert