Namelijk: op het voormalige voetbalveld binnen de grachten een groot gebouw; aan het poortgebouw twee nieuwe vleugels; op het Hopveld een nieuw woonwijkje en ook bij de Jezuïtenlaan een nieuw woonwijkje pal naast de Komweg; de kasteelvleugel langs het Ridderplein verdubbelt zowat in vloeroppervlak, waardoor een groot deel van het binnenplein verdwijnt.

Goud
Het typische karakter van Gemert is het lange bebouwde centrumlint van Binderseind tot Kruiseind (of andersom), met ten westen daarvan al eeuwenlang het kasteel en het groene gebied. Inclusief Schoorswinkel. Je kunt zeggen dat de weg de West-Om / Komweg al afbreuk doet aan de beleving van dit (voormalige) stille en groene gebied. Meer bouwen in dit gebied staat gelijk aan (kennelijk) niet inzien welk goud Gemert nu in handen heeft.

Het poortgebouw gezien vanuit het kasteelpark. Volgens de plannen worden er twee zijvleugels aan dit historische gebouw toegevoegd die het uitzicht van en naar het poortgebouw ernstig gaan verstoren.

Forse en hoge nieuwbouw binnen de grachten degradeert het oorspronkelijke kasteel ernstig. Het is alsof bij een romantisch stel een (ongewenste) nieuwe partner in bed komt liggen. De ruimtelijke balans en de oorspronkelijke kracht van het kasteelcomplex is straks weg. Deze nieuwbouw brengt bovendien veel verkeer in het historisch gebied.

Zorgcomplex
Het is duidelijk dat het nieuwe kasteelplan vooral geld en politiek gestuurd is. De eigenaar had het kasteel ook kunnen verkopen aan Van Beers uit Oirschot die een plan heeft voor een woonzorgcomplex, bed & breakfast en daghoreca in de bestaande gebouwen. Zonder “bijbouwen”. In het nu gekozen plan staat de zorg voor het eeuwenoude cultuurgoed niet voorop.

Gemertenaren, waak ook voor de mooie plaatjes en praatjes rond het kasteelplan. De nieuwbouw bij voormalig  klooster “Nazareth” laat zien dat hoogbouw plaatsvindt, waar (sommigen uit) de gemeenteraad en heemkundekring dachten dat anders besloten is.

Wij geven niet op. Integendeel. Wij zullen kansen grijpen om het karakter van Gemert en het kasteel complex te behouden en te versterken. Gemertenaren die het met ons eens zijn, kunnen op 21 maart misschien stemmen op politici die er net zo over denken. Word wakker!