De congregatie heeft in de herfst 2017 een gunningsprocedure gestart. Tegelijk met andere bedrijven, werd VB2 Vastgoed uit Oirschot door de congregatie gevraagd om een plan te maken en een bod uit te brengen. Dit bedrijf heeft voor kasteel Gemert een herbestemmingsplan ontwikkeld, waarin zij de bestaande gebouwen wil restaureren, renoveren en het interieur moderniseren, zonder nieuwbouw.

Maatschappelijke functies & park openbaar
Het kasteel krijgt in dit plan weer een maatschappelijke functie, hoofdzakelijk met levensloopbestendige zorgwoningen inclusief zorg op maat, een trouwlocatie in de Donjon, dag-horeca in de voormalige kapel, en een bed & breakfast in het poortgebouw. Het kasteelpark gaat weer open voor alle Gemertenaren en krijgt een stevige opknapbeurt. Binnen de ommuurde tuin komt parkeergelegenheid, waardoor de binnenplaats en het achterland van het kasteel verkeersluw kunnen blijven.

De cultuurhistorische waarde van het kasteelcomplex blijft onaangetast en wordt zelfs versterkt. Er hoeft immers voor dit plan, waarvan de exploitatie voor vele jaren verzekerd is, geen verstorende nieuwbouw te komen. Dit plan neemt de cultuurhistorische waarden van het kasteelcomplex als vertrekpunt; het is geen sluitpost, zoals in veel eerdere plannen. Het speelt ook in op de urgentie om het kasteel op korte termijn weer zijn woonfunctie terug te geven, waardoor verder verval wordt voorkomen.

Zonder nieuwbouw geen weerstand
Zonder nieuwbouw zal immers de uitvoering geen vertraging oplopen door weerstand vanuit de omgeving en bezwaarprocedures. Iets wat in plannen mét nieuwbouw zeker gaat gebeuren. Stel je eens voor: vanaf Ridderhof en restaurant Rhodos zie je de Donjon weer staan in al zijn glorie. In het VB2-plan wordt de ‘refter’ namelijk gesloopt, waardoor het binnenplein van het kasteel zich weer opent naar het Ridderplein toe. Precies zoals vele generaties Gemertenaren dit 600 jaar lang hebben ervaren.

Ook op andere plekken rondom het kasteel blijft het zicht open en de rust behouden. VB2 Vastgoed heeft ervaring met het herbestemmen van historische gebouwen, waaronder kloostercomplex ‘Groot Bijstervelt’ midden in Oirschot. Het is de bedoeling dat ook het kasteelplan in samenwerking met Hylkema Architecten uit Utrecht wordt gerealiseerd, een bureau dat ook betrokken is bij de nieuwe invulling van Paleis Soestdijk en het schitterende Duitse Orde-complex in het centrum van Utrecht, omgevormd tot Grand Hotel Karel V.

Dringend beroep op gemeenteraad
Wij waren aangenaam verrast dat er dus een plan mogelijk is met een sluitende exploitatie, met een sterke sociale-maatschappelijke invulling, zonder dat er nieuwbouw noodzakelijk is. Wij vinden het jammer dat de congregatie op advies van haar adviseur Theo Naus er voor gekozen heeft om het plan van VB2 in de wachtkamer te zetten en te kiezen voor een ontwikkelaar die wel nieuwbouw heeft ingepland. Wij hopen dat de congregatie zich nog bezint, nu het nog kan en zo niet, dan doen wij een dringend beroep op de gemeenteraad, het college en de provincie om het VB2-plan serieus mee te nemen in hun overwegingen in de verdere procedure.

Stichting Schoorswinkel en Omgeving
p/a Heuvel 38, 5421CN Gemert