gemeentehuis Gemert-Bakel

Stichting Schoorswinkel en Omgeving maakt zich zorgen over recente ontwikkelingen rond kasteel Gemert en heeft daarom een open brief naar de gemeenteraad gestuurd naar aanleiding van een geheime raadsbijeenkomst op 14 juli j.l. Alhoewel er recent weer bouwactiviteiten zijn rond de hoofdburcht, hebben die vrij lang stil gelegen. Verder valt op dat verschillende peperdure appartementen nog te koop staan op funda.nl.

Dit roept vragen op over de economische haalbaarheid van het project. De afgelopen jaren is veel gemeenschapsgeld gestoken in kasteel Gemert, waaronder €2,8 miljoen voor restauratie van de hoofdburcht uit de verkoop van Essent. Ook heeft de gemeente €800.000 betaald aan onderzoeksrapporten.

De baten van deze investeringen voor de Gemertse gemeenschap blijven ongewis. Wij maken ons zorgen over het behoud van de cultuurhistorische waarde van het kasteelcomplex. Is het kasteelpark straks weer openbaar toegankelijk? Kunnen mensen nog genieten van de rustige wandelomgeving van de Historische Buitenplaats?

Bij diverse gelegenheden heeft BL Huisvesting laten merken dat de overheid nog meer zou moeten bijdragen aan de verbouwingsplannen. Zo heeft het bedrijf in 2021 €3 miljoen subsidie aangevraagd bij het ministerie, zonder succes, ook na een beroep bij de bestuursrechter. Recent heeft de gemeente nog €80.000 uitgetrokken voor onderhoud van het kasteelpark, terwijl de kasteelpoort gesloten blijft.

Het kan niet zo zijn dat gemeente en provincie miljoenen gemeenschapsgeld blijven steken in een onduidelijk kasteelplan van een projectontwikkelaar met winstoogmerk. Dergelijke overheidssteun getuigt van cliëntelisme en is volgens Europese wetgeving in de meeste gevallen verboden, omdat dit oneerlijk is tegenover andere bedrijven. Het schept bovendien het risico dat de inwoners van Gemert-Bakel hier uiteindelijk voor opdraaien via hogere belastingen. In een tijd dat veel mensen de eindjes aan elkaar moeten knopen, getuigt het financieel steunen van een projectontwikkelaar van een onvoorstelbare onverschilligheid. Daarom roept de geheime raadsvergadering over het kasteel veel vragen op, waaronder:

  1. Waarom wordt Gemerts belangrijkste cultuurhistorische erfgoed achter gesloten deuren besproken?
  2. Had de geheime vergadering betrekking op de mogelijke verkoop van (delen van) het kasteel aan een hotelketen (Gemerts Nieuwsblad 8-9-2022)?
  3. Zijn er nieuwe financiële toezeggingen gedaan aan BL Huisvesting?
  4. Zo ja, om welke bedragen gaat het dan precies en voor welk doel?
  5. Zo ja, hoe kan de gemeente dit verantwoorden aan de inwoners van Gemert-Bakel?

In de open brief vragen wij de gemeenteraad (download PDF) zo snel mogelijk volledige openheid te geven.

Zie ook website: funda.nl

Stichting Schoorswinkel en Omgeving

Jacques van Lankveld, voorzitter