Wethouder Coppens neemt de zienswijzen in ontvangst uit handen van voorzitter Jacques van Lankveld

Wethouder Hanneke Coppens (foto links) heeft maandag 11 september 350 zienswijzen in ontvangst genomen over de bouwplannen in de ommuurde tuin tegenover het poortgebouw van Kasteel Gemert. De zienswijzen van inwoners en andere belanghebbenden werden aangeboden door Jacques van Lankveld, voorzitter van Stichting Schoorswinkel en Omgeving.

In de zienswijzen spreken de indieners hun zorgen uit over het voornemen om in de ommuurde tuin 13 patiowoningen te bouwen. De beoogde woningen zijn voorzien van open garageboxen en een zadeldak van 6,5 meter hoog, waardoor het aanzien en de zichtlijnen vanaf en naar het eeuwenoude poortgebouw voorgoed worden verstoord. 

Volgens het bestuur van Stichting Schoorswinkel en Omgeving, die een oproep deed om zienswijzen in te dienen, tast het bouwplan de Historische Buitenplaats Kasteel Gemert aan. De omgeving van het kasteel, inclusief de ommuurde tuin, kreeg deze officiële status in 2011 toegekend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

Uit de ingediende zienswijzen blijkt dat de ondertekenaars het bebouwen van de ommuurde tuin een ondoordacht plan vinden. ‘Omdat deze nieuwbouw totaal niet past bij het historische aanzicht van het poortgebouw. Om droevig van te worden!’, aldus een van hen. Een ander vindt dat ‘Cultureel erfgoed behouden moet worden. Kasteel Gemert is een stuk historie waar we als Gemertenaren trots op mogen zijn!’

In diverse reacties dragen de ondertekenaars ook alternatieve bestemmingen aan. ‘Houd de ommuurde tuin op Hopveld groen! Geen huizen! Herstel kostbare tuin in ere’, aldus een van de suggesties. Een ander schrijft: ‘Totaal niet passend in deze omgeving. Houd het kasteel en omgeving zoveel mogelijk intact. Maak er een mooie kruiden- en groentetuin van. Zeker geen foeilelijke nieuwbouw.’

Stichting Schoorswinkel en Omgeving vindt het onbegrijpelijk dat een procedure is gestart om op deze historische locatie 13 woningen met garages te bouwen. Volgens de stichting is de economische noodzaak voor nieuwbouw in de directe omgeving van het kasteel niet aangetoond in verband met herbestemming van het kasteel. Het bestuur stelt verder dat er elders in Gemert voldoende ruimte beschikbaar is voor nieuwbouw van dit beperkte aantal van 13 woningen.