GEMERT-BAKEL - Geacht college van burgemeester en wethouders, geachte leden van de gemeenteraad, het bestuur van Stichting Schoorswinkel en Omgeving vraagt uw aandacht voor het volgende. Via een persbericht van de gemeente Gemert-Bakel vernamen wij afgelopen week dat de Congregatie van de H. Geest een bod van 7 miljoen euro voor aankoop van het kasteel door de gemeente heeft afgewezen. In de media verschenen vervolgens berichten dat het kasteelcomplex verkocht zou zijn aan de Alliance Capital Group uit Eindhoven.

Een woordvoerder van deze projectontwikkelaar verklaarde korte tijd later dat dit nieuws een beetje voorbarig was, omdat de onderhandelingen over een voorlopig koopcontract met de congregatie nog gaande zijn. In deze berichten werd aangegeven dat de Alliance Capital Group met de gemeente wil gaan onderhandelen over 'een bepaald bouwvolume'. Wij vragen specifiek uw aandacht voor dit laatste punt.

Volgens het bestemmingsplan mag er vanwege de cultuurhistorische waarden van kasteel & omgeving niet gebouwd worden binnen de grachten en daarbuiten. Om die reden staat het kasteelcomplex eveneens onder bescherming van de Rijksmonumentenwet. Wij verzoeken u de beschermde status van het kasteelcomplex per brief met heldere bewoordingen over te brengen aan de Alliance Capital Group en daarin expliciet aan te geven dat de gemeente Gemert-Bakel op geen enkele manier zal meewerken aan bouwactiviteiten rondom het kasteel of herziening van het bestemmingsplan.

Wij richten dit verzoek in een open brief tot u om te voorkomen dat er opnieuw tijd en energie verloren gaat in nodeloze en kostbare procedures zoals de afgelopen jaren rondom de bouwplannen in de ommuurde tuin is gebeurd. Ten overvloede wijzen wij in dit verband op het negatieve advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) ten aanzien van eerdere bouwplannen in de ommuurde tuin.

Verder brengen we onder uw aandacht dat de gemeente Gemert-Bakel de intentie had om een zogeheten 'onrendabele investering' te doen in de aankoop van het kasteel, opdat de cultuurhistorische waarden en de toegankelijkheid van het complex behouden zouden blijven voor de gemeenschap. Dat waarderen wij zeer. Echter, de kandidaat-koper die zich nu aandient, geeft aan meer te willen betalen dan 7 miljoen euro als daar een 'bepaald bouwvolume' tegenover staat. Dat is de omgekeerde wereld. Wij vinden dat behoud van het kasteelcomplex (interieur, exterieur én groene omgeving) het uitgangspunt dienen te zijn en te blijven.

Het heeft ons daarom verbaasd dat de Congregatie van de H. Geest het bod van 7 miljoen euro van de gemeente heeft afgeslagen. Eigenlijk moeten we zeggen 7,75 miljoen euro, want de Gemertse gemeenschap heeft de afgelopen jaren in totaal al 755.000 euro uitgegeven aan architectkosten voor het Convent in de ommuurde tuin plus allerlei onderzoeken en haalbaarheidsstudies. Des te vreemder is het om te lezen dat de Alliance Capital Group nog in onderhandeling is over de hoogte van de aankoopprijs van het kasteel.

De Congregatie van de H. Geest heeft tot slot altijd beweerd naar een oplossing te streven die 'recht doet aan de belangen van de Gemertse gemeenschap'. Een bod van 7,75 miljoen euro voldoet daar naar onze mening ruimhartig aan. Verkoop aan een projectontwikkelaar met verstorende bouwplannen in of rondom het kasteel zijn dat niet. Ze doen namelijk ernstig afbreuk aan de bijzondere kwaliteiten van het kasteel en de belangen van de gemeenschap. Wij verzoeken u een moreel appèl te doen op de Congregatie van de H. Geest om daar rekening te houden.

Hoogachtend,

Stichting Schoorswinkel en Omgeving