GEMERT - Simon van Wetten, onder meer lid van de initiatiefgroep, heeft de leden van de gemeenteraad dinsdag 18 november tijdens de behandeling van het voorstel tot aankoop van het kasteel nogmaals opgeroepen te luisteren naar de mensen die een zienswijze tegen de bouw in de ommuurde tuin hebben ingediend.

Leden van de raad,

Mijn naam is Simon van Wetten , ik ben ex-ICC-er, nog steeds lid van het bestuur van de Heemkundekring, lid van de initiatiefgroep, historicus, rondleider/gids op en om het kasteel, en al ruim dertig jaar docent geschiedenis én staatsinrichting. Al die petten op, dat gaat niet, ik spreek derhalve in de laatstgenoemde hoedanigheid.

U gaat zo dadelijk, dat is althans het voornemen, een kasteel kopen. Fantastisch, en dat meen ik oprecht! Maar… u koppelt die aankoop aan het bouwen achter de ommuurde tuin. Een ramp!

Valentijn Klotz, een voorloper van James Bond, stond ruim driehonderd jaar geleden, op oudejaarsdag 1675, op de Witte Brug en tekende - stiekem weliswaar - de Hoef. Zijn tekening staat terecht in de bouwhistorische verkenning, die u gebruikt als basis van het straks te nemen besluit. Een bouwhistorische verkenning overigens (ik heb dat stuk óók gezien en gelezen) die van begin tot eind juist een pleidooi is om het prachtige gebied niet aan te tasten.

Die tekening van Valentijn Klotz laat zien dat het gebied al 333 jaar ongeschonden is gebleven. En u, u gaat middels dat bouwen daar een wending aangeven. Dat zou je een historisch besluit kunnen noemen, ik noem het een historische vergissing.

Ik moet ook een excuus maken aan al mijn 3000 leerlingen, die ik de afgelopen dertig jaar een verkeerde definitie van de ware, de levende democratie heb voorgehouden. Immers, u vertegenwoordigt nu eenmaal, of het nu gaat om de minderheid of de meerderheid, het ZWIJGENDE deel van de Gemertse bevolking.

Naar het deel van de bevolking dat zich actief in het democratisch proces heeft geweerd, de indieners van de zienswijzen, de leden van de initiatiefgroep, de insprekers tijdens diverse raadsvergaderingen, de vertegenwoordigers van de Heemkundekring en de omwonenden, een paar duizend mensen, wordt door u overduidelijk NIET geluisterd…..

Ik dank u voor uw aandacht.