GEMERT - De plannen aangaande de toekomst van het Gemertse kasteel hebben in de gemeenschap tot grote verdeeldheid geleid.Ook bij de 750 leden van Heemkundekring De Kommanderij Gemert. Over één punt zijn alle leden het eens: iedereen wil een gezonde toekomst voor het kasteel en zijn buitenplaats, met voldoende openbare functies en behoud van cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Dat schrijven secretaris Martin Breeuwer en beoogd voorzitter Peter van den Elsen van heemkundekring De Kommanderij in een ingezonden brief in het Eindhovens Dagblad.

De tekst van de ingezonden brief:

'Woensdagavond 15 oktober presenteerden vier convenantpartners (Stichting ICC, Congregatie van de Heilige Geest, Woningcorporatie Bergopwaarts, BVC/Iris Vastgoedontwikkeling) onder leiding van ICC (Internationaal Coöperatief Centrum) hun plannen over de toekomst van het kasteel. De ICC-plannen zijn al eerder globaal in de media toegelicht. Veel nieuws werd er die woensdagavond niet gemeld. Beslissingen over wezenlijke zaken, zoals verkeersstromen, parkeergelegenheid, eventuele nieuwbouw en reconstructie, schuiven de ICC-convenantpartners voor zich uit. Kortom: er is nog steeds geen totaalplan!

Het idee van het ICC – een middelbare en hogere beroepsopleiding gericht op coöperatieve wetenschappen voor jongeren uit de Derde Wereld – wordt in principe door velen onderschreven en ondersteund. De plannen van de stichting verkeren echter nog steeds in een (te) prille fase.

Het feitelijke plan is dat er in de hoofdburcht en Jezuïetenvleugel (voorburcht) een conferentiehotel komt. ICC betrekt alleen (en niet eens helemaal) het poortgebouw. Het komt wat bevreemdend over om met zo'n geringe inbreng het kasteelplan als het ICC-plan te presenteren, terwijl het feitelijk om een plan voor een conferentiehotel gaat.

De huidige convenantpartners hebben ervoor gekozen om de plannen voor het Convent (woningen voor de paters in de ommuurde tuin) en de herbestemming van de gronden rondom het kasteel apart te presenteren. Bij de presentatie van een totaalplan zou men mogen verwachten dat ook deze delen nader belicht worden. Helaas is dat (nog) niet het geval. Het wordt tijd dat er een duidelijk omschreven definitie komt van de inhoud en voorwaarden van het totaalplan.

Het huidige ICC-plan roept nog veel vragen op en er zijn nog vele bedreigingen, die het hele plan om zeep kunnen helpen. Mocht de huidige ideële doelstelling niet haalbaar blijken, dan blijft er een conferentiehotel over, waarschijnlijk in handen van een particulier of vastgoedmaatschappij.

Binnen de Heemkundekring is het plan van de gemeente Gemert-Bakel om onder haar leiding tot een totaalplan te komen, veel positiever ontvangen. Een afgewogen totaalplan dat door een brede groep in de Gemert-Bakelse gemeenschap wordt gedragen, is in deze slepende kwestie niet voor te stellen zonder inbreng van de gemeente. Liefst als eigenaresse van het kasteelcomplex om de toekomst hiervan blijvend voor de Gemert-Bakelse gemeenschap te verzekeren. Maar we constateren tevens dat de gemeente erg laat komt met dit initiatief.

Het zou een stap in de goede richting zijn als de huidige ICC-partners hun convenant openbreken en afzonderlijk bekijken of zij kunnen aanschuiven bij de gemeente Gemert-Bakel.

Bij een totaalplan van de gemeente zou het opleidingsinstituut van Stichting ICC als één van de deelnemers niet misstaan. De gemeente blijft bij het standpunt dat zij de procedure van bebouwing binnen de ommuurde tuin voortzet, een plan dat bij veel leden van de Heemkundekring moeilijk ligt. Het zal daarom voor de gemeente nog een hele klus worden om tot een goed totaalplan te komen dat breed wordt gedragen.

De Heemkundekring leek enige tijd door onderlinge verdeeldheid lamgeslagen, maar wil nu, met vereende krachten, volgaarne onder leiding van de gemeente de draad oppakken en meewerken aan het totaalplan. Wij willen dat doen vanuit datgene waarvoor we staan: de cultuurhistorische en landschappelijke uitstraling van het Gemerts kasteel schragen en uitbreiden.'

Martin Breeuwer is secretaris en Peter van den Elsen voorzitter ad interim van heemkundekring De Kommanderij Gemert