Burgemeester en wethouders toverden vorige week eindelijk het lang verwachte konijn uit de hoge hoed: de gemeente Gemert-Bakel heeft een bod uitgebracht van 5 miljoen euro op het kasteel (zie Gemerts Nieuwsblad 10 oktober 2008). Op zichzelf juicht de initiatiefgroep ‘Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!’ deze stap toe. We hebben het college en de gemeenteraad afgelopen jaar diverse malen opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van kasteel en omgeving. Het is immers dé kern van ons cultuurhistorisch erfgoed. Een bod is een begin. We zijn zeer benieuwd naar de verdere ontwikkelingen.

Door het uitbrengen van dit bod verdween een ander belangrijk nieuwsfeit, de bouwplannen in de ommuurde tuin tegenover het kasteel, naar de achtergrond. De provincie heeft de gemeente namelijk vorige week een artikel 19 lid 1 opgelegd. In gewoon Nederlands betekent dit dat het college door de provincie op de vingers is getikt. Of nog concreter: burgemeester en wethouders hebben afgelopen zomer ten onrechte een ‘korte procedure’ (artikel 19 lid 2) opgestart om bouwen in de ommuurde tuin mogelijk te maken. Dat betekent dat de ruim 1.600 inwoners en belangstellenden die een bezwaarschrift hebben ingediend op dit punt door de provincie in het gelijk zijn gesteld!

Tegenstrijdige uitspraken
Vreemd is dat wethouder Harrie Verkampen zich uit deze situatie probeerde te redden met twee totaal tegenstrijdige uitspraken. Dinsdag 3 oktober beweerde hij in het Gemerts Nieuwsblad dat het college vooraf overleg heeft gehad met de provincie en dat hij toen het advies heeft gekregen een ‘korte procedure’ (artikel 19 lid 2) toe te passen. Zeven dagen later beweert de wethouder in een persbericht precies het tegenovergestelde: ‘de provincie adviseert de gemeente om artikel 19 lid 1 toe te passen’. Wat moeten burgers daar van denken?

Afgelopen donderdag heeft het college opnieuw bakzeil moeten halen. Op de agenda van de raadsvergadering stond de vaststelling van de Gebiedsvisie Gemert-West. Voordat de vergadering begon, werd plotseling aangekondigd dat het gebied rondom het kasteel uit de Gebiedsvisie Gemert-West was geknipt. De initiatiefgroep drong daar vorige week nog op aan in een ingezonden brief in deze krant. Eén van onze argumenten was dat de inspraakprocedures niet volgens democratische regels zijn verlopen en dat de standpunten van inwoners buiten de definitieve Gebiedsvisie zijn gehouden. Door het raadsvoorstel op het allerlaatste moment aan te passen, werd het college opnieuw een afgang bespaard.

Structureel probleem
De vraag is of hier sprake is van een eenmalige misser. Wij vrezen van niet. Uit een recent onderzoek van de Rekenkamercommissie blijkt dat de gemeente Gemert-Bakel zich niet houdt aan de communicatiespelregels. In dit rapport is de gemeentelijke communicatie onderzocht rond de bouwprojecten Ripsoever-Zuid en De Stroom / Ruijschenbergh. De eindconclusie van de Rekenkamercommissie luidt:

‘Bij beide projecten zijn de bewoners ontevreden over de tijdigheid, volledigheid, juistheid en begrijpelijkheid van de communicatie. Bij beide projecten is geen draagvlak gecreëerd en heeft de communicatie niet gezorgd voor een goede relatie met de betrokken inwoners.’ De communicatie rond de ‘toekomst van kasteel en omgeving’ kan zonder enige reserve aan dit rijtje worden toegevoegd. Hier is geen sprake meer van een incident, maar van een structureel probleem.

Argumenten
Raadslid Frans Meulemeesters (CDA) sprak tijdens de laatste raadsvergadering over de leden van de initiatiefgroep als ‘mensen die hun zin niet krijgen’. De vraag is echter wie hier zijn zin niet krijgt? Wij stellen vast dat onze argumenten en bezwaren door velen worden gedeeld en dat B&W misser op fout stapelt en op alle punten wordt teruggefloten. Ondanks deze missers blijft het college gewoon doorgaan met de bouwplannen tegenover het kasteel, zo blijkt uit een persbericht.

Wij blijven namens heel veel mensen opkomen vóór behoud van ‘ons’ kasteel & groene omgeving! Daarom zullen we de handelwijze van college en gemeenteraad kritisch blijven volgen.

Jan van Hoof, Wim van den Hout, Simon van Wetten, Wilma van Zeeland en Jacques van Lankveld namens de initiatiefgroep ‘Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!’