GEMERT - In het artikel 'CDA stelt toekomst kasteel voorop' doet fractievoorzitter Anke van Extel-van Katwijk een poging om de initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!' in een kwaad daglicht te stellen (GN 31 juli). Volgens het artikel zou de initiatiefgroep verkeerde informatie verstrekt hebben in de brochure die onlangs huis-aan-huis is bezorgd. Welke informatie niet juist zou zijn, zegt het CDA er niet bij. Dat is zwak.

Inwoners van iets beschuldigen zonder man en paard te noemen, riekt naar stemmingmakerij. Ofwel een bewuste poging om mensen ervan te weerhouden gebruik te maken van hun recht om een bezwaarschrift in te dienen tegen de onzalige bouwplannen tegenover het kasteel.

Appartementencomplex
Het CDA verwijt de initiatiefgroep ook dat 'net wordt gedaan of er volgende week al een schop in de grond wordt gezet en dat in de ommuurde tuin een afgrijselijk groot appartementencomplex wordt gebouwd.' Wij hebben dat nooit geschreven of gezegd. Daar gaat het ook niet om. Het gaat om het plan om een groot appartementencomplex te bouwen van 12 meter hoog tegenover het kasteel. Als deze plannen doorgaan, zal het aanzien van het kasteel ingrijpend veranderen. Mogen wij het CDA er even aan herinneren dat zij vorig jaar volmondig hun medewerking hebben toegezegd aan dit 'afgrijselijke appartementencomplex'?

Verder beweert het CDA in het artikel dat zij 'vanaf het begin heeft gezegd dat er niet gebouwd mag worden binnen de ommuurde tuin, tenzij dit nodig is voor de exploitatie van het kasteel. Dus mocht bebouwing nodig zijn voor het behoud van ons unieke kasteel dan zeggen wij ja, er mag gebouwd worden'. Kunt u als lezer deze kromme redenering volgen? Wij niet! Het CDA wil de inwoners van Gemert-Bakel doen geloven dat zij streeft naar behoud van 'ons unieke kasteel', maar geeft tegelijkertijd toe dat er een monumentenvergunning is verleend 'om te toetsen of het haalbaar is om binnen de ommuurde tuin te bouwen'. Met andere woorden: niet het behoud van het kasteel staat bij het CDA voorop, maar vooral de mogelijkheid om het kasteelcomplex te exploiteren.

Parkeerplaats?
Ook strooit het CDA mensen zand in de ogen met de suggestie dat 'de gemeente volgens de eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek zelfs helemaal niet aan bouwen denkt, maar vooralsnog aan een parkeerplaats'. Leg de inwoners van Gemert-Bakel dan eens uit waarom per se de mogelijkheid om te bouwen moet worden getoetst als er alleen maar aan een parkeerterrein wordt gedacht? Dan hoef je nu toch geen monumentenvergunning te verlenen voor 28 appartementen?

Wij vinden het bovendien bijzonder zwak dat een politieke partij geen keuze maakt op basis van een heldere visie, maar zich angstvallig verschuilt achter een vaag haalbaarheidsonderzoek met veel nadruk op exploitatie van het kasteelcomplex. Er zijn in Gemert-Bakel diverse voorbeelden te vinden van projecten die evenmin 'rendabel' zijn, maar toch zijn gerealiseerd omdat deze een toegevoegde waarde hebben voor de gemeenschap. Denk maar aan sportvelden, muziekschool, enzovoort.

Wet Openbaarheid Bestuur
Helemaal bont is de beschuldiging van het CDA dat wij onjuiste informatie zouden verspreiden en 'precies op de hoogte' zouden zijn gebracht tijdens een klankbordgroepbijeenkomst. De feiten zijn helaas anders! Tijdens de klankbordbijeenkomst is dezelfde (summiere) informatie verstrekt als tijdens de openbare raadsvergadering van 23 juli. We hebben echter wel een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur moeten doen om het veelvuldig aangehaalde 'haalbaarheidsonderzoek' ter inzage te krijgen. Wat bleek: er is helemaal geen 'concreet rapport' opgesteld, maar uitsluitend een presentatie, waarvan de opgevoerde scenario's en conclusies op geen enkele manier gecontroleerd kunnen worden. Niet door burgers, en zelfs niet door raadsleden. Over transparantie en openheid gesproken!

De initiatiefgroep heeft dus géén onjuiste informatie verspreid, maar zich juist ingespannen om inwoners van Gemert-Bakel beter te informeren over de plannen rondom kasteel met als enige inzet behoud van de cultuurhistorische waarden van kasteel & omgeving. Dat was vanaf het allereerste begin onze inzet. En dat blijft zo!

Bezwaarschrift
U kunt nu meehelpen om bouwen in de ommuurde tuin te voorkomen door vóór 16 augustus een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie/inleveradressen vindt u op: www.kasteelgemert.nl. Indien u geen internet heeft, kunt u contact opnemen met tel. 364107 of 365823.

Stichting Schoorswinkel en Omgeving & Initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!' p/a Heuvelsepad 44.

Lever uw bezwaarschrift a.u.b. voor zondag 16 augustus in bij een van inlveradressen (zie download) of direct bij de gemeente Gemert-Bakel. Wij rekenen op uw steun!

Download en print:

Bezwaarschrift (Word-versie, uitsluitend bezwaarschrift)
Bezwaarschrift (PDF-versie, compleet)
Bezwaarschrift (Word-versie compleet)

Stuur uw bezwaarschrift naar:
Bestuur Stichting Schoorswinkel en Omgeving
p/a Heuvelsepad 44
5421 CK Gemert