De bouwplannen voor de ommuurde tuin zijn godzijdank vervaagd. Jawel, de mogelijkheid wordt wel opengehouden, maar voorlopig is het nieuwe sleutelwoord: parkeren. De ommuurde tuin wordt in de visie van de plannenmakers (vooralsnog) een parkeerterrein. De meeste Gemertenaren zullen dat als minder bedreigend ervaren, de gemiddelde auto komt niet boven die muur uit.

Toch tast óók een parkeerterrein de monumentale omgeving van het kasteel ernstig aan! Niet alleen door de verzamelde kudde heilige koeien zelf, maar vooral omdat de infrastructuur van de Heilige Geestlaan noodzakelijkerwijs zal moeten worden aangepast. En dat is ook doodzonde.

Extra aantrekkingskracht
Geef het kasteel een extra impuls, extra uitstraling en extra aantrekkingskracht door van de ommuurde tuin een neerhof, een voorportaal van het kasteel zelf te maken! Nog niet zo heel lang geleden heeft de Heemkundekring een reis naar Polen georganiseerd en daar verscheidene kastelen aangedaan die de neerhof gebruikten om vast in "kasteelstemming" te komen. Prachtig!

Je kunt de ideeën van een kinderboerderij, of de uitvalsbasis van Gemert Cruydenrijck en/of VELT, of het organiseren van historische manifestaties in één keer samenbrengen door van de ommuurde tuin een neerhof te maken. Wat marktkraampjes tegen de muur, de bijbehorende ambachtslieden daarvóór, wat kleinvee, kruidenperken, bij tijd en wijle een marskramer, een minstreel of een muziekgroepje, een riddertoernooi of een troep soldaten, een rederijkersspel (toneelverenigingen van Gemert, ruik uw kans!), gelardeerd met wat vuurkorven, een grote ketel erwtensoep boven het vuur, en natuurlijk wat "middeleeuwse" horeca.

Sfeervolle entree!
Welke invulling het kasteel verder ook krijgt, het zal gebaat zijn met zo'n sfeervolle entree! Of het nu de hotelgasten of conferentiegangers zijn die een tijdje op de neerhof kunnen uitblazen, 'gewoon' inwoners of belangstellende toeristen die zo dadelijk een rondleiding krijgen, zij allen zullen die authentieke sfeer zeer waarderen!

En het parkeren? Bij de beroemde kastelen zijn de parkeerplaatsen vaak buiten het 'gezichtsveld' van het kasteel gerealiseerd, dus wat verder weg. Dat kan in Gemert ook. Als je de automobilisten de gelegenheid biedt met een ludieke, maar goede vorm van transport de transfer van parkeerplaats naar kasteel vice versa te maken (een mooie taak voor een aantal werknemers van Atlant?), dan zal zelfs die verwende automobilist de Gemertse aanpak van parkeren waarderen!

Stichting Schoorswinkel en Omgeving & leden van de initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!', p/a Heuvelsepad 44.