GEMERT - Drie leden van de initiatiefgroep 'Geen woonblok achter de muur: houd het kasteel groen & puur!' hebben maandagavond tijdens een extra ledenvergadering van heemkundekring De Kommanderij gepleit voor het indienen van een zienswijze / bezwaarschrift tegen het afgeven van een monumenten- en bouwvergunning. "Of je nu wel of niet bouwt, je weet niet of de uitkomst van het hele verhaal rond het kasteel, ons, heemkundig geïnteresseerden, zal bevallen", sprak Simon van Wetten, tevens bestuurslid van de heemkundekring.

Waarom ben ik tegen het verlenen van een monumentenvergunning en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid om te bouwen in de ommuurde tuin? Voor de goede orde: voor mij is het verlenen van een monumentenvergunning de opmaat naar het bouwen van, tja wat we eerst dachten dat een Convent zou moeten worden en nu, dat weten we nog niet. Maar ik geloof niet dat alle voorstanders en met name aanjagers van bouwen achter de muur nu ineens zeggen, laat staan inzien: bouwen moeten we daarniet doen. Ik hou me derhalve bij mijn oorspronkelijke tekst: ik ben tegen bouwen achter de muur en dus ook tegen het verlenen van een monumentenvergunning.

Totaalplan ontbreekt
Ik ben tegen de bouw omdat degenen die wél willen bouwen, spreken van "een offer brengen." "Alleen dan", zo verklaren zij, "is de toekomst van het kasteel veilig te stellen." Maar er ontbreekt ook maar enig uitzicht op wat de toekomst voor het kasteel in petto heeft. Een totaalplan (waar eerst alle fracties in de gemeenteraad om vroegen) ontbreekt. Ik weet uit ervaring (ik heb lange tijd heel hard m'n best gedaan om binnen het ICC aan zo'n totaalplan mee te werken) hoe moeilijk het is om evenwicht te vinden tussen financieel-economische belangen en cultuurhistorische belangen.

Niemand kan garanderen dat dankzij het bouwen achter de muur die belangen ineens wél perfect met elkaar in overeenstemming zijn te brengen. Met andere woorden: of je nu wel of niet bouwt, je weet niet of de uitkomst van het hele verhaal rond het kasteel, ons, heemkundig geïnteresseerden, zal bevallen. Met nóg andere woorden: je brengt een offer en je weet niet wat je ervoor terugkrijgt.

Discussie vertroebeld
Ik ben ook tegen de bouw en dus tegen het verlenen van een monumentenvergunning omdat de discussie rondom wel of niet bouwen tot nu toe vertroebeld werd door de - overigens terechte zorg - voor de paters. Maar hoezeer ik de paters ook een mooie woning en een mooi appartementencomplex gun, ik blijf erbij dat je voor zo'n tijdelijk probleem NIET naar zo'n ingrijpende en niet terug te draaien oplossing moet grijpen. Er zijn (er waren) voor de paters alternatieven genoeg.

Ik weet uit mijn ICC-tijd dat er destijds al door de paters overwogen werd om te verhuizen naar Gennep, en recent heb ik de bouwtekening gezien: de Congregatie van de Heilige Geest te Gemert heeft al een tijd geleden aan de gemeente Gennep vergunning gevraagd om binnen een daar bestaand bestemmingsplan 33 zorgappartementen te mogen realiseren. De Congregatie gaat er nu ook echt naar toe! Ik vraag me in alle oprechtheid af wat nú de bestemming van het achter de muur neer te zetten gebouw gaat worden.

Hotel achter de muur?
Zeker omdat ik als ex-ICC-er weet hoe belangrijk het voor de exploitatie van bijvoorbeeld een conferentiecentrum is om zoveel mogelijk hotelruimte, zoveel mogelijk kamers te realiseren, is voor mij de mogelijkheid heel reëel dat we straks een hotel achter de muur blijken te hebben. En zijn die hoteliers ook tevreden met die paar geprojecteerde parkeerplaatsen en de nu aanwezige verkeerstechnische mogelijkheden en vooral onmogelijkheden? Overigens geldt dit argument net zo goed als het niet om een hotel, maar om een woonblok, een appartementsgebouw of iets dergelijks gaat.

Ik ben ook tegen de bouw en dus tegen het verlenen van een monumentenvergunning omdat ik er destijds openlijk van werd beticht een zwartkijker, een doemdenker te zijn toen ik in de krant mijn angst uitsprak dat met de bouw van dit complex het hek van de dam zou zijn, en dat er geredeneerd zou worden dat aan de overzijde van de nieuwe parkeerplaats ook best wel wat vastgoed zou mogen staan, enzovoorts, enzovoorts. Vlak na mijn doemdenkerij stond in de krant dat er 80 huizen gebouwd zouden moeten worden om het geheel financieel haalbaar te maken. "Ja maar, dat is toch al lang en breed teruggedraaid, beste, sombere Simon?" Inderdaad, maar draaien, terugdraaien en dóórdraaien liggen dicht bij elkaar.

Andere kastelen Duitse Orde
Ik ben ook tegen de bouw en dus tegen het verlenen van een monumentenvergunning omdat het terrein achter de muur een betere, een cultuurhistorische bestemming zou kunnen krijgen. Het neerhof-idee, zoals we dat bij andere kastelen van de Duitse Orde hebben gezien. Ik heb voor de Heemkundekring reizen naar Malbork, Gniew en Bad Mergentheim georganiseerd. Met name in Polen hebben we gezien wat een authentiek karakter je aan een kasteel kunt meegeven als je de neerhof een levendig voorportaal van het kasteel zelf kunt maken! Ik ben tegen een woon- of hotelblok achter de muur: hou het kasteel groen en puur. Dank u wel.

U kunt gebruik maken van deze: zienswijze (Word-versie) of zienswijze (PDF-versie)