Opmerkelijk. De twee partijen die zich afgelopen jaar totaal op de vlakte hebben gehouden over de toekomst van het kasteel hebben ineens de hoogste noten op hun zang. Telkens wanneer wij aanklopten voor helderheid en transparantie over de herbestemming van het kasteel gaven CDA en Dorpspartij niet thuis. 'Wij komen pas met een standpunt als er een totaalplan op tafel ligt', kregen we telkens te horen. De inwoners van Gemert-Bakel weten inmiddels allemaal dat dit totaalplan er nog steeds niet is. Desondanks hebben CDA en Dorpspartij ingestemd met de aankoop van (een deel van) het kasteel zonder degelijke, financiële onderbouwing.

Nu even terug naar de politieke arena van de afgelopen week. Inwoners die de handelwijze van college en gemeenteraad rond het kasteel al meer dan een jaar op de voet volgen, krijgen van CDA en Dorpspartij het verwijt dat ze een 'negatieve houding' ten toon spreiden. De Dorpspartij schrijft dat ze daarom 'weinig respect kan opbrengen voor diegenen die inhoudelijk niets inbrengen en toevoegen, maar van klagen, schoppen en het alleen maar tégen zijn hun doelstelling hebben gemaakt'. Is dat zo?

Niet nodig
Nog een paar feiten: CDA en Dorpspartij waren anderhalf jaar geleden vóór verkoop van het kasteel aan beleggingsmaatschappij Vesteda. Toen diverse inwoners (die later de initiatiefgroep hebben opgericht) er tijdens een inspraakavond op aandrongen meer tijd uit te trekken voor onderzoek naar alternatieve oplossingen was dat volgens beide partijen niet nodig en wenselijk. "We hebben geen behoefte aan alternatieve plannen", sprak CDA-fractievoorzitter Anke van Extel toen.

Het CDA, de partij die nu ineens trots is dat de gemeente het kasteel heeft gekocht maar zich verder altijd afzijdig heeft gehouden in het debat over het kasteel, ging afgelopen week nog een stap verder. In een ingezonden brief beschuldigt deze partij inwoners die gebruik maken van hun democratische rechten van 'treiteren', terwijl nota bene de wettelijke procedures nog lopen. Het CDA schreef dat ze geen goed woord over heeft voor mensen die met hun bezwaren zouden wachten tot de laatste dag. 'Want wachten tot de laatste dag heeft niets te maken met oprecht bezwaar maken, omdat je van mening bent dat een plan niet voldoet, maar houdt in onze ogen in dat je wilt treiteren', aldus stelt het CDA.

Voorbarig standpunt
Op de eerste plaats is hier sprake van een zeer voorbarig standpunt. Het CDA kan immers op voorhand niet weten of burgers die bezwaren hebben tegen de bouwplannen tot de laatste dag wachten met hun bezwaarschrift. Volgens de wet hebben burgers het recht om tot zes weken na publicatie een zienswijze of bezwaarschrift in te dienen. Wil het CDA hier aan tornen? Op de tweede plaats hebben burgers de tijd die hen wettelijk ter beschikking staat hard nodig om hun bezwaren goed onderbouwd op papier te zetten. Want laat één ding duidelijk zijn: burgers kunnen niet -zoals de gemeente- dure ambtenaren en advocaten inhuren om hun gelijk te halen. Burgers moeten dat naast hun werk in de avonduren doen.

Het CDA claimt tot slot dat diverse deskundigen achter hun plannen staan, maar laat gemakshalve onvermeld dat ze dit 'succes' heeft binnen gehaald ten koste van veel gemeenschapsgeld. Wij blijven van mening dat met de bouwplannen tegenover het kasteel een uniek stuk Gemert verkwanseld dreigt te worden. Dat heeft helemaal niets met 'negativiteit' of 'drammerigheid' te maken, maar met positieve betrokkenheid en een diepe overtuiging dat het de moeite waard is op te komen voor behoud van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van kasteel en omgeving in het belang van zowel huidige als toekomstige inwoners van Gemert én Bakel.

Jan van Hoof, Simon van Wetten, Jan van Mierlo, Wim van den Hout , Frans Kalb, Jo van Schalen en Jacques van Lankveld namens Stichting Schoorswinkel en Omgeving / Initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!'