Een aantal leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vielen donderdagavond 8 januari tijdens de raadsvergadering over een ludieke uitspraak van de initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!'. Daarbij gingen de meeste raadsleden (en burgemeester) gemakshalve totaal voorbij aan de kern van de boodschap: Waarom is de raad op 18 november halsoverkop akkoord gegaan met de aankoop van het kasteel zonder een goed onderbouwd inhoudelijk en financieel totaalplan?

Jan Timmers illustreerde het namens de initiatiefgroep met het voorbeeld van een burger die bij de bank aanklopt voor een lening: "Ik kan me niet voorstellen dat de Rabobank mij ook maar een stuiver zal lenen als ik zo'n financieel slecht onderbouwd plan zou voorleggen als B&W dat doet bij de aankoop van het kasteel: Ik wil een duur pand kopen, ik weet niet wat de aankoop en verbouwing zullen kosten, ik weet niet wie mijn partners zijn en wat die willen bijdragen en ik weet ook niet precies wat ik van plan ben met het pand en wat het op zal brengen. Ik zou snel met lege handen buiten staan met de opdracht eerst mijn huiswerk te doen: een goed en degelijk bedrijfsplan en dan pas terugkomen."

Op dit moment is er nog geen zicht op de uiteindelijke kosten van aankoop en restauratie van het kasteel. Uit gemeentelijke stukken blijkt dat het gaat om een investering van circa 18 à 20 miljoen euro. Jan Timmers: "Je hoeft geen creatief boekhouder te zijn om te kunnen berekenen dat dit bedrag nooit uit de exploitatie van kasteel c.q. convent opgebracht zal kunnen worden. Volgens uw eigen berekening uit juli 2007 zal dan de gemeentelijke belasting met meer dan 50 procent verhoogd moeten worden!"

Uit die gemeentelijke berekening blijkt, dat bij een investering van 20 miljoen de OZB met 50% zal moeten worden verhoogd (46% plus daarbij nog de verhoging die voortkomt uit de afschrijving van de renovatie).
De woordvoerder van de initiatiefgroep gaf aan het eind van zijn betoog nog enkele gratis adviezen aan de raad ter overweging:

1. Opvallend is dat de tegenstemmers in de raad allen beroepsmatig actief zijn met financiën. Zij
kunnen dus blijkbaar heel goed rekenen en daarom hebben zij ook tegengestemd. Het lijkt mij een goed idee als deze raadsleden bijles gaan geven aan de andere raadsleden, zodat die op dit gebied even slim worden en dus beter besluiten kunnen nemen.

2. Ik wil u adviseren om nu al vast te gaan nadenken welke plannen binnen nieuw beleid u in de ijskast wilt zetten, want er zal door toekomstige kosten rondom het kasteel enorm bezuinigd moeten worden, ook in de kerkdorpen, en daar zult u toch echt rekening mee moeten houden in uw meerjarenbegroting. Tot nu toe is hier nog niets van terug te zien.

3. Tenslotte wil ik u ook nog een oplossing geven voor de toekomstige financiële misère: om al uw plannen te kunnen bekostigen zal de verkoop van een stuk bos bij lange na niet voldoende blijken. Ik zie meer in een stevige ingreep en stel daarom voor over te gaan tot de verkoop van heel het kerkdorp Bakel, en wel aan de hoogst biedende.

Het laatste advies had duidelijk een ludiek karakter en was bedoeld om de zwakke, financiële onderbouwing van de aankoop van het kasteel te illustreren. Jammer genoeg bleken de meeste raadsleden de humor daarvan niet in te zien. Sterker nog: er werd alleen nog maar gesproken over deze ludieke opmerking en de serieuze boodschap werd totaal genegeerd.

Raadsleden zitten primair in de raad om belangen van de inwoners van Gemert-Bakel te vertegenwoordigen. En als burgers verontrust zijn en dit in de raadsvergadering naar voren brengen, mag je verwachten dat raadsleden daar inhoudelijk op reageren en hun standpunt daarover geven.
Zeker als het om een zo belangrijke kwestie gaat, en zeker als de bevolking straks de financiële rekening krijgt gepresenteerd.

Initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen én puur!'