GEMERT - Stichting Internationaal Coöperatief Centrum (ICC) heeft haar plannen ontvouwd over de toekomst van het kasteel op een eigen website: www.icc-kasteelgemert.nl. Op deze site treft u informatie aan over de herontwikkelingsplannen voor het meer dan 600 jaar oude Gemertse kasteel.

'De kracht van dit plan om een nieuwe bestemming te geven aan het kasteel met respect voor de cultuurhistorische waarde is gelegen in het feit dat het een combinatie is van een aantal goede ideeën uit de Gemertse gemeenschap. Zo wordt de historische belevingswereld van de ontstaansgeschiedenis van het kasteel gecombineerd met een revolutionair nieuw idee op het gebied van coöperaties en het ontstaan daarvan', aldus het intro bij de presentatie van het plan.
 
Daarin wordt onder meer ingegaan op de huisvesting van de Paters congregatie van de Heilige Geest, cultuurhistorie en recreatie, de vestiging van een conferentiehotel, de ommuurde tuin aan de overzijde en de toegankelijkheid van het kasteel en de omliggende tuin. Ook kunnen bezoekers een beknopte geschiedenis van het kasteel lezen. Op de site is ook informatie te vinden over de samenstelling van het bestuur van stichting ICC en een agenda over belangrijke, beslissenden gebeurtenissen rond de toekomst van het kasteel.

­