GEMERT - Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant heeft dinsdag 23 december een ‘verklaring van geen bezwaar’ afgegeven voor de bouw van Het Convent in de ommuurde tuin tegenover het kasteel op basis van ex artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Volgens burgemeester Van Maasakkers kan de gemeente aan de hand van deze verklaring de definitieve bouwaanvraag voor Het Convent in behandeling nemen plus de onderhandelingen tot aankoop van het kasteel afronden.

GEMERT - De Congregatie van de H. Geest heeft in een brief aan burgemeester en wethouders aangegeven dat de convenantpartijen twee miljoen euro extra gaan betalen voor de aankoop van het kasteel uit de toekomstige expolitatie van het complex. Het totale aankoopbedrag komt daarmee op circa negen miljoen euro. Bovenop dit bedrag komen de procedure- en plankosten (4,5 ton), restauratiekosten (ruim zes miljoen) plus de bouwkosten van Het Convent (3,4 miloen).

Jongstleden zondag belegde onze initiatiefgroep 'Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur!'een bijeenkomst in café Dientje voor de 1683 personen die een zienswijze hebben ingediend tegen het bouwen in de ommuurde tuin tegenover het kasteel. Natuurlijk waren die mensen er niet allemaal, maar de opkomst was prima, net als de inleiding met het historisch overzicht van de gebeurtenissen tot nu toe, de vragenronde daarna en de discussies en suggesties die het geheel completeerden.

GEMERT - De gemeente Gemert-Bakel is straks niet de enige eigenaar van het kasteel in Gemert. Dat blijkt uit een brief van de Congregatie van de Heilige Geest aan het college van B en W. De paters hebben met convenantpartners BVC/Iris Vastgoed en stichting ICC afgesproken dat van 'de eventuele resultaten van hun exploitatiedeel twee miljoen euro wordt bestemd als bijdrage in de aankoop van het kasteel ten behoeve van de congregatie'.

GEMERT – Stichting Goed Wonen weet nog niet of het bereid is om Het Convent in de ommuurde tuin te bouwen en te verhuren aan de paters. “De gemeente wil eerst het totaalplaatje rondkrijgen. We wachten dus nog op de gegevens ”, zegt interim-directeur Wilfried Stribos op de website van het Gemerts Nieuwsblad. “Pas als deze binnen zijn gaan we bekijken of het financieel haalbaar is en of het meerwaarde oplevert voor de volkshuisvesting en de leefbaarheid in Gemert.” Bron: Gemerts Nieuwsblad

­