GEMERT - Het college van burgemeester en wethouders heeft vanochtend een verzoek voor de bouw van in totaal 80 woningen aan de H. Geestlaan afgewezen. De Congregatie van de H. Geest heeft op 8 september een formeel verzoek ingediend voor de bouw van een drietal domeinen met elk 20 woningen en daarnaast nog eens 20 woningen op vrije boskavels gelegen aan de H. Geestlaan, Witte Brug en Schoorswinkel. Deze woningen maakten onderdeel uit van het totaalplan van de Congregatie met de titel 'Buitenplaats Gemert'.

Volgens een persbericht van de gemeente Gemert-Bakel hebben burgemeester en wethouders het initiatief van de Congregatie afgewezen, omdat het in strijd is met een aantal ruimtelijke uitgangspunten. Het plan past bijvoorbeeld niet binnen het bestemmingsplan Centrumgebied en het concept van de nieuwe gebiedsvisie Gemert-West, waar de gemeente op voorhand de kwaliteiten van het gebied heeft benoemd en heeft aangegeven dat deze behouden en versterkt moeten worden.

'De beleidsuitgangspunten die over het gebied zijn vastgesteld, verzetten zich tegen bebouwing op deze locatie. Daarnaast wordt er functioneel en ruimtelijk door de stedenbouwkundige opzet een relatie gelegd die haaks staat op de huidige kenmerken van het gebied, dat een weids en open karakter heeft', aldus de gemeente in haar persverklaring.

De gemeente vermeldt verder in het persbericht dat het college 'de komende periode in gesprek gaat met Congregatie en de overige convenantpartijen om de mogelijkheden te bekijken om de restauratie en exploitatie van het kasteel mogelijk te maken, waarbij de huisvesting van de paters is gewaarborgd'.

Verder zal volgens het persbericht aan de gemeenteraad worden voorgesteld om in oktober een openbare, opiniërende raadsbijeenkomst te houden, waarin de vervolgstappen met betrekking tot de toekomst van het kasteel worden besproken. Ook worden dan de reeds ingebrachte zienswijzen behandeld.

Meer informatie: Volledig bezwaarschrift SSO / Initiatiefgroep

­